Ametnike haridus

7.12.21

 

ametikoht nimi haridus eriala
vallasekretär Heiki Kolk magister õigusteadus
jurist Kairit Kährik magister õigusteadus
vallasekretäri abi Liia Sulg bakalaureus õigusteadus
personalispetsialist Anu Olesk kutseharidus sekretär
perekonnaseisuspetsialist Lea Leivo magister tööstus- ja tsiviilehitus
registrispetsialist Kaia Sillaste rak.kõrgharidus sotsiaaltöö; ärijuhtimine
andmekaitsespetsialist Anne Siniaas rak.kõrgharidus info- ja dokumendihaldus
sotsiaalosakonna juhataja      
sotsiaaltöö peaspetsialist Gerti Karilaid-Vidder magister sotsioloogia
lastekaitsespetsialist Anneli Masen rak.kõrgharidus sotsiaaltöö
lastekaitsespetsialist Helena Liiv rak.kõrgharidus sotsiaaltöö
sotsiaaltööspetsialist Kaia Võrno rak.kõrgharidus sotsiaaltöö
sotsiaaltööspetsialist Külli Padar-Siim bakalaureus sotsiaaltöö
sotsiaaltööspetsialist Katrin Hansing rak.kõrgharidus sotsiaaltöö
sotsiaaltööspetsialist Maarika Tikman rak.kõrgharidus sotsiaaltöö
sotsiaaltööspetsialist Anu Otsing rak.kõrgharidus sotsiaaltöö
ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja Mihkel Kala magister tööstus- ja tsiviilehitus
ehitusspetsialist Jaan Purge magister ehitusinsener
ehitusspetsialist Remida Aasamäe bakalaureus kinnisvara planeerimine
ehitusspetsilist Reio Jüriöö magister tehnikateadused
hankespetsialist Uno Kangro bakalaureus õigusteadus
taristuspetsialist Imre Maidla rak.kõrgharidus tolliõigus
keskkonnaspetsialist Reelika Raig magister loodusteadused
maaspetsialist Tiivi Parts magister maakorraldus
arhitekt-planeerija Tiia Zuppur magister arhitekt, ruumiline planeerimine
geoinfospetsialist Kristiina Sisask magister maastikuarhitektuur
teedespetsialist Halvor Laomets keskeri autode tehnilise ja remondi eriala
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Aigi Tiks magister geograafia
kultuurispetsialist Eve Sokk magister pedagoogika ja algõpetuse metoodika
spordi- ja tervisedendusspetsialist Kaire Zopp rak.kõrgharidus tervisekaitse spetsialist
noorsootööspetsialist Annika Ladva bakalaureus ärijuhtimine
haridusspetsialist Ülle Saar   valla- ja linnasekretäri kutseõpe
finantsosakonna juhataja Märt Eskor magister põllumajanduse ökonoomika ja organiseerimine
eelarvespetsialist Hilje Kangron magister raamatupidaja-ökonomist
arenduse peaspetsialist Kaire Kalk bakalaureus loodusvarade kasutamine ja kaitse
arendusspetsialist Helen Starodubtseva magister sotsiaalteadus