Jäätmemajandus

2.12.19

Segaolmejäätmeid kogub Põlva valla haldusterritooriumil  

AS Eesti Keskkonnateenused
e-post info@keskkonnateenused.ee
klienditeeninduse telefoninumber Tartus 738 6700
üle-Eestiline infotelefoni lühinumber 1919

Jäätmeveo hinnad

Jäätmeveo hinnakiri Põlva, Laheda ja Vastse-Kuuste veopiirkonnas 
Jäätmeveo hinnakiri Mooste veopiirkonnas

Pakendikonteinerite asukohad

Ahja piirkonnas
Laheda piirkonnas
Mooste piirkonnas
Põlva piirkonnas
Vastse-Kuuste piirkonnas

Kompostimisväljakud aia- ja haljastusjäätmete kogumiseks

  • Põlva linn, Pärna 1a;
  • Mooste alevik, Kompostimisväljaku kinnistu.

Ohtlike jäätmete vastuvõtt

Ohtlikud jäätmed tuleb eraldi koguda,  sest loodusesse sattumisel võivad nad põhjustada keskkonnareostust või ohustada inimeste tervist. Ohtlikud jäätmed on näiteks aegunud ravimid, patareid, akud, värvid, lakid, õlid, elavhõbeda kraadiklaasid, päevavalguslambid jms. Märksõnad, mis nimetatud jäätmeliigiga seonduvad on: tuleohtlik, plahvatusohtlik, ärritav, mürgine jne.

Põlva vallas võetakse ohtlikke jäätmeid vastu 
AhjaMoostePõlvaTilsi ja Vastse-Kuuste jäätmejaamades.

Valdkondlikud õigusaktid

Põlva valla jäätmehoolduseeskiri