Jäätmemajandus

1.02.21

Jäätmete temaatika on aastast aastasse muutunud ainult aktuaalsemaks. See on valdkond, mis kütab kirgi mitmel rindel. Igal inimesel ja ettevõttel tekib vähemal või rohkemal määral prügi, mida on kõige lihtsam visata ühtsesse konteinerisse. Tänasel päeval pole aga selline käitumismuster enam vastuvõetav ning prügi majandamisel tuleb lähtuda seadusandlusest ja uudsematest normidest. Jäätmete ohjamiseks tuleb vaadata lisaks sorteerimisele juba ka tarbimisele. Läbimõeldud ostud on suur samm edasi. Jäätmetekke vähendamine ning jäätmete parimal võimalikul viisil käitlemine säästab nii keskkonda kui aitab vähendada kulutusi.

Kohalikul omavalitusel lasub kohustus korraldata jäätmemajandust oma haldusterritooriumil. Selle hõlbustamiseks reguleerib Põlva valla jäätmehoolduseeskiri meie valla jäätmemajandust. Lisaks on meil korraldatud jäätmevedu, avalikud kogumiskonteinerid ning igas suuremas asulas jäätmejaamad.