Külade arengutoetus

20.12.19

Põlva valla kogukondliku arendustegevuse toetuse eesmärk on elu- ja looduskeskkonna parendamine, kogukonna aktiivsuse toetamine ja avalikkusele suunatud objektide arendamine Põlva vallas.

Kogukondlikuks arendustegevuseks toetuse andmise kord

Kogukondliku arendustegevuse toetuse taotlus RTF (386 kB) / PDF (560 kB)
Kogukondliku arendustegevuse toetuse kasutamise aruanne RTF (184 kB) / PDF (393 kB)

 

2019. aasta

2019. aasta II taotlusvoorus rahastatav taotlused

Jrk. nr Toetuse saaja, registrikood Projekti nimi Projekti läbiviimise aeg Toetuse suurus eurodes
1. MTÜ Rasina Külaarendamise Selts (registrikood 80207815) Portatiivse korvpallikonstruktsiooni soetamine 01.05.2019–30.09.2019 760
2. Mittetulundusühing Taevaskoja
(registrikood 80186349)
Taevaskoja mänguväljak 01.03.2020–01.07.2020 223
3. MTÜ Rosma Küla Selts (registrikood 80284916) Rosma veski katuse ja maakivist vundamendi renoveerimistööd 02.08.2019–01.08.2021 2725
4. MTÜ ORAJÕE SELTS (registrikood 80200173) Häda ei anna häbeneda 01.12.2019–01.06.2020 179
5. MTÜ Eoste-Valgesoo (registrikood 80333282) Turvakaamerate soetus ja paigaldamine Eoste külas 01.06.2019–31.10.2019 565
6. Mittetulundusühing Kähri Seltsimaja (registrikood 80306322) Tännassilma-Kähri-Puskaru külaseltsi õuemööbel 01.05.2019–10.08.2019 115
Toetused kokku 4567

Alus: Põlva Vallavalitsuse 11.12.2019 korraldus nr 2-3/614 "Põlva valla 2019. aasta eelarvest kogukondliku arendustegevuse toetuse andmine"

 

2019. aasta II taotlusvoorus rahastatav taotlused

Jrk. nr Toetuse saaja, registrikood Projektinimi Projektide läbiviimise aeg Toetuse suurus eurodes
1. Mittetulunduslik Kauksi Küla Arendusselts (registrikood 80561592) Parem elukeskkond Kauksi küla lastele ja noortele 12.06.2019–30.09.2019 3276
2. MTÜ ORAJÕE SELTS (registrikood 80200173) Orajõe küla varjualune 01.06.2019–01.10.2019 268
3. Mittetulundusühing Taevaskoja
(registrikood 80186349)
Taevaskoja külakeskuse käsitöötoa abiruumi ja
Kööginurga renoveerimine ja sisustamine II etapp
01.06.2019–31.03.2020 5640
4. Mittetulundusühing Taevaskoja
(registrikood 80186349)
Kangakudumine Taevaskojas 01.09.2019–01.11.2019 200
5. Mittetulundusühing Karilatsi Küla Selts (80244874) Murutraktori, trimmeri, helitehnika ja valgustuse ost 01.06.2019–01.06.2020 1332
6. Mittetulundusühing Kiidjärve Küla Selts (registrikood 80208002) Kiidjärve pargi elektrirajatise ehitamine 01.05.2019–31.09.2020 4507
Toetused kokku 15223

Projekti põhirahastuse mittesaamise tõttu jäid toetamata mittetulundusühingute Mammaste ja Kodukant Lootvina taotlused.

Alus: Põlva Vallavalitsuse 19.06.2019 korraldus nr 2-3/323 "Põlva valla 2019. aasta eelarvest kogukondliku arendustegevuse toetuse andmine ja andmata jätmine" 

 

2018. aasta

 

Lisainfo:
Kaire Kalk
arenduse peaspetsialist
+372 799 9371
+372 5301 4448
kaire.kalk@polva.ee

 

Toimetaja: LIIA SULG