Külade arengutoetus

9.07.20

Põlva valla kogukondliku arendustegevuse toetuse eesmärk on elu- ja looduskeskkonna parendamine, kogukonna aktiivsuse toetamine ja avalikkusele suunatud objektide arendamine Põlva vallas.

Kogukondlikuks arendustegevuseks toetuse andmise kord

Kogukondliku arendustegevuse toetuse taotlus RTF (386 kB) / PDF (560 kB)
Kogukondliku arendustegevuse toetuse kasutamise aruanne RTF (184 kB) / PDF (393 kB)

2020. aasta

2020. aasta I taotlusvoorus rahastatavad kogukonna arendustegevuse toetuse taotlused

Karilatsi Küla Selts, projekt "Vesi – elujõu allikas", projekti läbiviimise aeg  01.04.2020 - 01.04.2021, toetuse summa 85 eurot
MTÜ Orajõe Selts, projekt "Orajõe külaplatsi valgustus", projekti läbiviimise aeg 01.09.2020-31.12.2021, toetuse suurus 3001 eurot
Peri Külaselts, projekt "Peri külakeskuse käsitöötoa sisustamine", projekti läbiviimise aeg 01.04.2020-31.12.2020, toetuse suurus 370 eurot
MTÜ Kodukant Lootvina, projekt "Lootvina kogukonnaköök I ja II", projekti läbiviimise aeg 01.04.2020-01.04.2021, toetuse suurus 710 eurot

Alus: Põlva Vallavalitsuse 01.07.2020 korraldus nr 2-3/358 "Põlva valla 2020. aasta eelarvest kogukondliku arendustegevuse toetuse andmine ja andmata jätmine"

2019. aasta

Põlva Vallavalitsuse 11.12.2019 korraldus nr 2-3/614 "Põlva valla 2019. aasta eelarvest kogukondliku arendustegevuse toetuse andmine"
Põlva Vallavalitsuse 19.06.2019 korraldus nr 2-3/323 "Põlva valla 2019. aasta eelarvest kogukondliku arendustegevuse toetuse andmine ja andmata jätmine" 

2018. aasta

 

Lisainfo:
Iris Haiba
arendusspetsialist
+372 797 9371
+372 515 5919
iris.haiba@polva.ee