Kogukondliku arendustegevuse toetus

15.05.23

Põlva valla kogukondliku arendustegevuse toetuse eesmärk on elu- ja looduskeskkonna parendamine, kogukonna aktiivsuse toetamine ja avalikkusele suunatud objektide arendamine Põlva vallas.

Kes saavad toetust taotleda?
Toetust saavad taotleda asustusüksuse (küla, alevi) vanem ja mittetulundusühing.

Milleks toetust antakse?
Toetust antakse Põlva vallas asuva avalikkusele suunatud hoone või rajatise projekteerimiseks, ehitamiseks, laiendamiseks, ümberehitamiseks, parendustöödeks või avalikkusele suunatud hoones või rajatises kasutatava inventari soetamiseks.
Toetuse saamiseks peab toetuse objekt olema munitsipaalomandis ja antud toetuse taotlejale avalikku kasutusse või olema toetuse taotleja omandis või kasutuses.
Toetuse andmisel eelistatakse objekte, mis on kajastatud asustusüksuse arengukavas ning toetuse objekti rajamise või selle olemasolu vastu on põhjendatud avalik huvi, võimalikult suur kasusaajate hulk ning sarnaste objektide puudumine piirkonnas.

Millal ja kuhu taotlus esitada?

2023. aasta I taotlusvooru taotlusi sai esitada 15. märtsist kuni 15. aprillini taotluste  haldussüsteemi SPOKU kaudu.

Kellelt saab lisainformatsiooni?
projektispetsialist Tiiu Marran, telefon 515 5919, tiiu.marran@polva.ee

Õigusaktid
Kogukondlikuks arendustegevuseks toetuse andmise kord

 

2023. aasta I taotlusvoorus rahastatavad kogukonna arendustegevuse toetuse taotlused

MTÜ Eoste-Valgesoo, projekt "Eoste külaseltsi heakord", projekti läbiviimise aeg 02.05.2023–01.09.2023, toetuse suurus 11520 eurot
Mittetulundusühing Valgemetsa, projekt "Valgemetsa külaplatsi rajamine", projekti läbiviimise aeg 02.02.2022–31.12.2023, toetuse suurus 3276 eurot
Peri Külaselts, projekt "Peri mänguväljaku arendamine", projekti läbiviimise aeg 05.10.2022–31.12.2024, toetuse suurus 4924,80 eurot
Ahja Kultuuriselts Aya Häärber, projekt "Madalseiklusrada Ahja mõisaparki", projekti läbiviimise aeg 01.05.2023–31.12.2023, toetuse suurus 2601 eurot
Karilatsi Küla Selts, projekt "Külakiik", projekti läbiviimise aeg 03.04.2023–03.04.2024, toetuse suurus 240 eurot
Rosma Küla Selts, projekt "Inventari soetamine Rosma Veskisse külapäeva jm ürituste läbiviimiseks", projekti läbiviimise aeg 11.04.2023–31.08.2023, toetuse suurus 262 eurot
Mittetulundusühing Mammaste, projekt "Lõkkealuse ja kaanega grilli soetamine Mammaste külakogukonna üritustele", projekti läbiviimise aeg 16.04.2023–01.10.2023, toetuse suurus 308 eurot

Alus: Põlva Vallavalitsuse 10.05.2023 korraldus nr 2-3/207 "Põlva valla 2023. aasta eelarvest kogukondliku arendustegevuse toetuse andmine ja andmata jätmine"

 

2022. aasta I taotlusvoorus rahastatavad kogukonna arendustegevuse toetuse taotlused

Mittetulundusühing Mammaste, projekt "Välikäimla, laudade ja pinkide soetamine Mammaste külakogukonna üritustele", projekti läbiviimise aeg 16.04.2022–01.10.2022, toetuse suurus 803 eurot
Lutsu Teatri Selts, projekt "Lutsu Teatri etenduste helikvaliteedi parandamine", projekti läbiviimise aeg 15.04.2022–01.06.2022, toetuse suurus 1628 eurot

Alus: Põlva Vallavalitsuse 17.05.2022 korraldus nr 2-3/220 "Põlva valla 2022. aasta eelarvest kogukondliku arendustegevuse toetuse andmine ja andmata jätmine"
 

2022. aasta II taotlusvoorus rahastatavad kogukonna arendustegevuse toetuse taotlused

Rehealune Selts, projekt "Elekter Säkna külaplatsile", projekti läbiviimise aeg 25.10.2021–26.12.2022, toetuse suurus 1980 eurot
MTÜ Peri Külaselts, projekt "Peri küla mänguväljaku atraktsioonid", projekti läbiviimise aeg 01.04.2022–01.04.2023, toetuse suurus 1036,74 eurot
MTÜ Peri Külaselts, projekt "Peri küla kiigepargi loomine", projekti läbiviimise aeg 01.01.2022–31.12.2022, toetuse suurus 1011 eurot
MTÜ Peri Külaselts, projekt "Peri küla uiskudel", projekti läbiviimise aeg 01.01.2022–01.10.2022, toetuse suurus 328 eurot
MTÜ Orajõe Selts, projekt "Robotniiduk Orajõe külaplatsile", projekti läbiviimise aeg 02.01.2023–31.12.2023, toetuse suurus 579 eurot
Mittetulundusühing Taevaskoja, projekt "Kiik Taevaskoja mänguväljakule", projekti läbiviimise aeg 01.12.2022–15.06.2023, toetuse suurus 219 eurot
Karilatsi Küla Selts, projekt "Las trummid mürtsuvad.", projekti läbiviimise aeg 03.10.2022–03.10.2023, toetuse suurus 350,70 eurot

Alus: Põlva Vallavalitsuse 13.12.2022 korraldus nr 2-3/584 "Põlva valla 2022. aasta eelarvest kogukondliku arendustegevuse toetuse andmine"

 

2021. aasta I taotlusvoorus rahastatavad kogukonna arendustegevuse toetuse taotlused

Mittetulundusühing Taevaskoja jahimeeste selts, projekt "Jahiulukite käitlemiskoht", projekti läbiviimise aeg 01.01.2021–30.09.2021, toetuse suurus 4001 eurot
MTÜ Orajõe Selts, projekt "Orajõe külaplatsi valgustus", projekti läbiviimise aeg 01.09.2019–31.12.2022, toetuse suurus 533 eurot
Mittetulundusühing Taevaskoja, projekt "Taevaskoja külakeskuse käsitöötoa ja kööginurga renoveerimine ja sisustamine, II etapp", projekti läbiviimise aeg 02.02.2021–31.05.2021, toetuse suurus 1300 eurot
Mittetulundusühing Eoste-Valgesoo, projekt "Eoste külaplatsi mänguväljak", projekti läbiviimise aeg 15.04.2021–30.06.2021, toetuse suurus 7093 eurot

Alus: Põlva Vallavalitsuse 28.04.2021 korraldus nr 2-3/197 "Põlva valla 2021. aasta eelarvest kogukondliku arendustegevuse toetuse andmine ja andmata jätmine"

 

2021. aasta II taotlusvoorus rahastatavad kogukonna arendustegevuse toetuse taotlused

MTÜ Kodukant Lootvina, projekt "Külamajade eeskodade renoveerimine", projekti läbiviimise aeg 01.10.2020–01.10.2021, toetuse suurus 140 eurot
MTÜ Kiidjärve Küla Selts, projekt "Kiidjärve pargi elektriprojekt", projekti läbiviimise aeg 02.07.2018–22.10.2021, toetuse suurus 3000 eurot
MTÜ Eoste-Valgesoo, projekt "Külaseltsi paviljoni uuendamine", projekti läbiviimise aeg 01.07.2021–30.11.2021, toetuse suurus 800 eurot
MTÜ Orajõe Selts, projekt "Orajõe külaplatsi arendamine", projekti läbiviimise aeg 01.08.2021–30.11.2021, toetuse suurus 285 eurot
MTÜ Peri Külaselts, projekt "Väliürituste tarvikud Peri küla rahvale", projekti läbiviimise aeg 01.10.2021–31.12.2021, toetuse suurus 338 eurot

Alus: Põlva Vallavalitsuse 27.10.2021 korraldus nr 2-3/534 "Põlva valla 2021. aasta eelarvest kogukondliku arendustegevuse toetuse andmine"

 

2021. aasta III taotlusvoorus rahastatavad kogukonna arendustegevuse toetuse taotlused

Mittetulundusühing Rehealune Selts, projekt "Säkna külaplatsile abitelkide soetamine", projekti läbiviimise aeg 01.10.2020–10.10.2021, toetuse suurus 134 eurot
Mittetulundusühing Sõprus, projekt "Sõpruse palliväljak", projekti läbiviimise aeg 01.01.2022–31.08.2022, toetuse suurus 16000 eurot
Mittetulundusühing Taevaskoja jahimeeste selts, projekt "Taevaskoja jahimeeste seltsi MTÜ jahimaja ehitus", projekti läbiviimise aeg 01.12.2021–31.05.2022, toetuse suurus 13306 eurot
Mittetulundusühing Eoste-Valgesoo, projekt "Joogivesi Eoste külaplatsile", projekti läbiviimise aeg 24.11.2021–31.12.2021, toetuse suurus 1600 eurot

Alus: Põlva Vallavalitsuse 14.12.2021 korraldus nr 2-3/602 "Põlva valla 2021. aasta eelarvest kogukondliku arendustegevuse toetuse andmine ja andmata jätmine"

 

2020. aasta I taotlusvoorus rahastatavad kogukonna arendustegevuse toetuse taotlused

Karilatsi Küla Selts, projekt "Vesi – elujõu allikas", projekti läbiviimise aeg  01.04.2020–01.04.2021, toetuse suurus 85 eurot
MTÜ Orajõe Selts, projekt "Orajõe külaplatsi valgustus", projekti läbiviimise aeg 01.09.2020–31.12.2021, toetuse suurus 3001 eurot
Peri Külaselts, projekt "Peri külakeskuse käsitöötoa sisustamine", projekti läbiviimise aeg 01.04.2020–31.12.2020, toetuse suurus 370 eurot
MTÜ Kodukant Lootvina, projekt "Lootvina kogukonnaköök I ja II", projekti läbiviimise aeg 01.04.2020–01.04.2021, toetuse suurus 710 eurot

Alus: Põlva Vallavalitsuse 01.07.2020 korraldus nr 2-3/358 "Põlva valla 2020. aasta eelarvest kogukondliku arendustegevuse toetuse andmine ja andmata jätmine"

 

2020. aasta II taotlusvoorus rahastatavad kogukonna arendustegevuse toetuse taotlused

Taevaskoja Jahimeeste Selts, projekt "Taevaskoja Jahimeeste Seltsi MTÜ jahimaja", projekti läbiviimise aeg 01.09.2020–31.05.2021, toetuse suurus 9225 eurot
Rehealune Selts, projekt "Säkna külaplatsile välilava soetamine", projekti läbiviimise aeg 01.03.2020 –31.12.2020, toetuse suurus 1980 eurot

Alus: Põlva Vallavalitsuse 07.10.2020 korraldus nr 2-3/509 "Põlva valla 2020. aasta eelarvest kogukondliku arendustegevuse toetuse andmine"

• 2019. aasta toetused

• 2018. aasta toetused

 

Toimetaja: LIIA SULG