Kultuuri-, spordi-, hariduse- ja noorsootööprojektidele toetuse taotlemine

14.05.20

Toetuse eesmärk
Toetuse andmise eesmärk on kogukonna algatuse toetamise kaudu Põlva valla kultuuri-, spordi-, hariduse- ja noorsootöövaldkonna arendamine ning tegevuste mitmekesistamine.

 

Kes ja milleks saab toetust taotleda?
Toetust saab taotleda füüsiline või juriidiline isik ürituse korraldamiseks, mis on suunatud Põlva valla elanikele ja toimub Põlva valla haldusterritooriumil ning toetab Põlva valla mainekujundust. Väljaspool Põlva valla haldusterritooriumi võib üritus toimuda, kui see on oluline Põlva vallale ja selle elanikele.

 

Millal ja kuhu taotlus esitada?
Toetuse saamiseks esitab taotleja Põlva Vallavalitsusele taotluse toetuste taotlemise ja menetlemise andmekogu SPOKU kaudu veebilehel https://piksel.ee/spoku/polva.
I taotlusvooru (jaanuar–detsember toimuvad üritused) taotluste esitamise tähtaeg on 1. detsember.
II taotlusvooru (mai–detsember toimuvad üritused) taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill.
III taotlusvooru (oktoober–detsember toimuvad üritused) taotluste esitamise tähtaeg on 1. september.

 

Lisainformatsioon
Eve Sokk, kultuurispetsialist, 799 9489, eve.sokk@polva.ee

 

Õigusakt ja vormid

  • Taotlused esitatakse SPOKU kaudu
  • Toetuse kasutamise aruanne RTF (167 kB), PDF (107 kB)

Kultuuri-, spordi-, hariduse- ja noorsootööprojektidele toetuse andmise kord

 

Eraldatud toetused

2020    
Kultuuri- ja spordiprojektidele toetuse andmine (PDF, 318 kB)

2019
Kultuuri- ja spordiprojektidele toetuse andmine (PDF, 324 kB)
Kultuuri- ja spordiprojektidele toetuse andmine – II taotlusvoor (PDF, 289 KB)
Kultuuri-, spordi- ja noorsootööprojektidele toetuse andmine – III taotlusvoor (PDF, 169 kB)

2018

2018. a II poolaasta toetuste andmine
2018. a II poolaasta toetuste andmine
2018. a I poolaasta toetuste andmine

Toimetaja: ANNELY EESMAA