Kultuuri-, spordi-, hariduse- ja noorsootööprojektidele toetuse taotlemine

24.05.24

Toetuse eesmärk
Toetuse andmise eesmärk on kogukonna algatuse toetamise kaudu Põlva valla kultuuri-, spordi-, hariduse- ja noorsootöövaldkonna arendamine ning tegevuste mitmekesistamine.

 

Kes ja milleks saab toetust taotleda?
Toetust saab taotleda füüsiline või juriidiline isik ürituse korraldamiseks, mis on suunatud Põlva valla elanikele ja toimub Põlva valla haldusterritooriumil ning toetab Põlva valla mainekujundust. Väljaspool Põlva valla haldusterritooriumi võib üritus toimuda, kui see on oluline Põlva vallale ja selle elanikele.

 

Millal ja kuhu taotlus esitada?
Toetuse saamiseks esitab taotleja Põlva Vallavalitsusele taotluse toetuste taotlemise ja menetlemise andmekogu SPOKU kaudu veebilehel https://piksel.ee/spoku/polva.
I taotlusvooru (jaanuar–detsember toimuvad üritused) taotluste esitamise tähtaeg on 1. detsember.
II taotlusvooru (mai–detsember toimuvad üritused) taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill.
III taotlusvooru (oktoober–detsember toimuvad üritused) taotluste esitamise tähtaeg on 1. september.

 

Lisainformatsioon

Annika Ladva, noorsootööspetsialist, 517 2799, annika.ladva@polva.ee

Ülle Saar, haridusspetsialist, 5306 9570, ulle.saar@polva.ee

Eve Sokk, kultuurispetsialist, 5699 2232, eve.sokk@polva.ee

 

Õigusakt ja vormid

  • Taotlused ja toetuse kasutamise aruanne esitatakse SPOKU kaudu

Kultuuri-, spordi-, hariduse- ja noorsootööprojektidele toetuse andmise kord

 

Eraldatud toetused

2024
Hariduse-, kultuuri-, noorsootöö- ning spordiprojektidele toetuse andmine – I taotlusvoor
Hariduse-, kultuuri-, noorsootöö- ning spordiprojektidele toetuse andmine – II taotlusvoor

2023
Hariduse-, kultuuri-, noorsootöö- ning spordiprojektidele toetuse andmine – I taotlusvoor
Hariduse-, kultuuri-, noorsootöö- ning spordiprojektidele toetuse andmine – II taotlusvoor

2022
Hariduse-, kultuuri-, noorsootöö- ning spordiprojektidele toetuse andmine (pdf, 233 kB)
Hariduse-, kultuuri-, noorsootöö- ning spordiprojektidele toetuse andmine – II taotlusvoor
Hariduse-, kultuuri-, noorsootöö- ning spordiprojektidele toetuse andmine – II taotlusvoor

2021
Hariduse-, kultuuri-, noorsootöö- ning spordiprojektidele toetuse andmine (pdf, 263 kB) 
Hariduse-, kultuuri-, noorsootöö- ning spordiprojektidele toetuse andmine – II taotlusvoor (pdf, 172 kB)

2020    
Kultuuri-, spordi-, hariduse- ja noorsootööprojektidele toetuse andmine (pdf, 99kB)
Kultuuri- ja spordiprojektidele toetuse andmine (pdf, 318 kB)
Kultuuri- ja spordiprojektidele toetuse andmine – III taotlusvoor (pdf, 257 kB)

2019
Kultuuri- ja spordiprojektidele toetuse andmine (pdf, 324 kB)
Kultuuri- ja spordiprojektidele toetuse andmine – II taotlusvoor (pdf, 289 KB)
Kultuuri-, spordi- ja noorsootööprojektidele toetuse andmine – III taotlusvoor (pdf, 169 kB)

2018

2018. a II poolaasta toetuste andmine
2018. a II poolaasta toetuste andmine
2018. a I poolaasta toetuste andmine

Toimetaja: LIIA SULG