Sotsiaalosakond, Kesk tn 15, Põlva

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Osakonna juhataja Helen Metsma 799 9473; 5884 4140 Vastuvõtt: N 13–16.00 Kesk 15, Põlva
Sotsiaaltöö peaspetsialist Kaia Võrno 799 9474; 517 3009 Vastuvõtt: E, K 9–12.00 ja 13–16.00; N 13–16.00; R 9–12.00 Kesk 15, Põlva
Lastekaitsespetsialist Anneli Masen-Tamm 799 9477; 504 5530 Vastuvõtt: E, K 9–12.00 ja 13–16.00; N 13–16.00; R 9–12.00 Kesk 15, Põlva
Lastekaitsespetsialist Klarica Topper 799 9462; 5302 1668 Vastuvõtt: E, K 9–12.00 ja 13–16.00; N 13–16.00; R 9–12.00 Kesk 15, Põlva
Lastekaitsespetsialist Karin Suur 797 9307; 5871 7630 Vastuvõtt: E, K 9–12.00 ja 13–16.00; N 13–16.00; R 9–12.00 Kesk 15, Põlva
Sotsiaaltööspetsialist Maarika Tikman 797 9380; 5196 6411 Vastuvõtt: Ahja teenuskeskuses E 13–15.00; N 10–12.00; Vastse-Kuuste teenuskeskuses E 10–12.00
Sotsiaaltööspetsialist Külli Padar-Siim 799 9476; 5400 5954 Vastuvõtt: E, K 9–12.00 ja 13–16.00; N 13–16.00; R 9–12.00 Kesk 15, Põlva
Sotsiaaltööspetsialist Katrin Hansing 799 9466; 527 0096 Vastuvõtt: Laheda teenuskeskuses T 13–15.00; Mooste teenuskeskuses K 13–15.00; Kauksi külakeskuses iga kuu 2. kolmapäev 11–12.00
Sotsiaaltööspetsialist Ametikoht täitmata

Ametnike tegevusvaldkond

Ametnik Tegevusvaldkond
Helen Metsma osakonna töö juhtimine
Kaia Võrno sotsiaaleluruumid, võlanõustamine; toimetulekutoetused Põlva piirkond
Anneli Masen-Tamm lastekaitse
Klarica Topper lastekaitse
Karin Suur puuetega laste hooldus ja teenused
Külli Padar-Siim eakate hoolekanne, täisealise isiku eestkoste, sotsiaaltoetused
Katrin Hansing sotsiaaltransport, Laheda ja Mooste piirkonna toimetulekutoetus ja sotsiaaltoetused
Maarika Tikman täisealise isiku tugiisik ja isiklik abistaja; Ahja ja Vastse-Kuuste piirkonna sotsiaaltoetused ja toimetulekutoetus
Näitan: 8 tulemust.
of 1