Sotsiaalosakond, Kesk tn 15, Põlva

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Osakonna juhataja Ametikoht täitmata 799 9473; 5884 4140
Sotsiaaltöö peaspetsialist Gerti Karilaid-Vidder 799 9474; 550 0116 Vastuvõtt: E, K 9–12.00 ja 13–15.00; R 9–12.00
Lastekaitsespetsialist Anneli Masen 799 9477; 504 5530 Vastuvõtt: E, K 9–12.00 ja 13–15.00; R 9–12.00
Lastekaitsespetsialist Gerda Nautras 799 9462; 5302 1668 Vastuvõtt: E, K 9–12.00 ja 13–15.00; R 9–12.00
Lastekaitsespetsialist Helena Liiv 797 9307; 5871 7630 Vastuvõtt: E, K 9–12.00 ja 13–15.00; R 9–12.00
Sotsiaaltööspetsialist Ametikoht täitmata
Sotsiaaltööspetsialist Külli Padar-Siim 799 9476; 5400 5954 Vastuvõtt: E, K 9–12.00 ja 13–15.00; R 9–12.00
Sotsiaaltööspetsialist Kaia Võrno 799 9496; 517 3009 Vastuvõtt: E, K 9–12.00 ja 13–15.00; R 9–12.00
Sotsiaaltööspetsialist Katrin Hansing 799 9466; 527 0096 Vastuvõtt: Laheda teenuskeskuses etteregistreerimisel T 13–15.00; Mooste teenuskeskuses etteregistreerimisel K 13–15.00; Kauksis iga kuu 2. kolmapäev 11–12.00
Sotsiaaltööspetsialist Anu Otsing 799 9342; 5301 3830 Vastuvõtt: E, K 9–12.00 ja 13–15.00; R 9–12.00 Põlvas; etteregistreerimisel Peril, Himmastes, Aarnas, Kiumas ja Taevaskojas

Ametnike tegevusvaldkond

Ametnik Tegevusvaldkond
Osakonna juhataja osakonna töö juhtimine, eluruumi kohandamise toetus
Gerti Karilaid-Vidder sotsiaaleluruumid, võlanõustamine, täisealise isiku tugiisik ja isiklik abistaja
Anu Otsing Põlva piirkonna toimetulekutoetused ja sotsiaalteenused
Kaia Võrno Põlva piirkonna toimetuleku- ja sotsiaaltoetused
Anneli Masen lastekaitse
Gerda Nautras lastekaitse
Helena Liiv puuetega laste hooldus ja teenused, lastekaitse
Külli Padar-Siim Põlva piirkonna sotsiaalteenused
Katrin Hansing sotsiaaltransport, Laheda ja Mooste piirkonna toimetulekutoetused ning sotsiaaltoetused ja -teenused
sotsiaaltööspetsialist Ahja ja Vastse-Kuuste piirkonna toimetulekutoetus, sotsiaaltoetused ja -teenused
Näitan: 10 tulemust.
of 1