Põlva vallavalitsuse struktuur

6.02.19

 

Struktuuriüksus Ametikohtade nimetused Teenistuskoha jaotus ja koormus Palgagrupp
Ametikoht Töökoht
1. Kantselei
  1.1. vallasekretär 1,0   IV
  alluvuses:      
  1.2. jurist 2,0   IV
  1.3. perekonnaseisuametnik 1,0   III
  1.4. infotehnoloogia spetsialist   1,0 III
  1.5. personalispetsialist 1,0   II
  1.6. registrispetsialist 1,0   II
  1.7. avalike suhete spetsialist   1,0 II
  1.8. sekretär   1,0 II
  1.9. arhivaar   1,0 II
  1.10. teabespetsialist   4,0 II
  1.11. koristaja   1,0 I
  1.12. andmekaitsespetsialist 1,0   II
  Kohti kokku 7,0 9,0  
2. Finantsosakond
  2.1. osakonna juhataja 1,0   IV
  alluvuses:      
  2.2. pearaamatupidaja   1,0 III
  2.3. eelarvespetsialist 1,0   III
  2.4. raamatupidaja   6,0 II
  2.5. kassapidaja   1,0 II
  2.6. arenduse peaspetsialist 1,0   III
  2.7. arendusspetsialist 1,0   II
  Kohti kokku 4,0 8,0  
3. Ehitus- ja planeeringuosakond
  3.1. osakonna juhataja 1,0   IV
  alluvuses:      
  3.2. arhitekt-planeerija 1,0   III
  3.3. ehitusspetsialist 3,0   III
  3.4. keskkonnaspetsialist 1,0   III
  3.5. geoinfospetsialist 1,0   II
  3.6. maaspetsialist 2,0   II
  3.7. taristuspetsialist 1,0   II
  Kohti kokku 10,0    
4. Haridus- ja kultuuriosakond
  4.1. osakonna juhataja 1,0   IV
  alluvuses:      
  4.2. haridusspetsialist 1,0   III
  4.3. kultuurispetsialist 1,0   II
  4.4. noorsootööspetsialist 1,0   II
  4.5. spordi- ja tervisedendusspetsialist 1,0   II
  Kohti kokku 5,0 0  
5. Sotsiaalosakond
  5.1. osakonna juhataja 1,0   IV
  alluvuses:      
  5.2. sotsiaaltöö peaspetsialist 1,0   III
  5.3. lastekaitsespetsialist 3,0   III
  5.4. sotsiaaltööspetsialist 5,0   II–III
  Kohti kokku: 10,0 0  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku 36,0 17,0  
Teenistuskohtade koormus kokku 53,0  
Alus: