Põlva vallavalitsuse struktuur

27.04.22

 

Struktuuriüksus Ametikohtade nimetused Teenistuskoha jaotus ja koormus Palgagrupp
Ametikoht Töökoht
1. Kantselei
  1.1. vallasekretär 1,0   IV
  alluvuses:      
  1.2. jurist 1,0   IV
  1.3. perekonnaseisuametnik 1,0   III
  1.4. infotehnoloogia spetsialist   1,0 III
  1.5. personalispetsialist 1,0   II
  1.6. registrispetsialist 1,0   II
  1.7. avalike suhete spetsialist   1,0 II
  1.8. sekretär   1,0 II
  1.9. arhivaar   1,0 II
  1.10. teabespetsialist   3,0 II
  1.11. koristaja   1,0 I
  1.12. andmekaitsespetsialist 1,0   II
  1.13. vallasekretäri abi 1,0   III
  Kohti kokku 7,0 8,0  
2. Finantsosakond
  2.1. osakonna juhataja 1,0   IV
  alluvuses:      
  2.2. pearaamatupidaja   1,0 III
  2.3. eelarvespetsialist 1,0   III
  2.4. raamatupidaja   6,0 II
  2.5. kassapidaja   1,0 II
  2.6. arenduse peaspetsialist 1,0   III
  2.7. arendusspetsialist 1,0   II
  Kohti kokku 4,0 8,0  
3. Ehitus- ja planeeringuosakond
  3.1. osakonna juhataja 1,0   IV
  alluvuses:      
  3.2. arhitekt-planeerija 1,0   III
  3.3. ehitusspetsialist 3,0   III
  3.4. keskkonnaspetsialist 1,0   III
  3.5. geoinfospetsialist 1,0   II
  3.6. maaspetsialist 1,0   II
  3.7. taristuspetsialist 1,0   II
  3.8. teedespetsialist 1,0   III
  3.9. hankespetsialist 1,0   III
  Kohti kokku 11,0    
4. Haridus- ja kultuuriosakond
  4.1. osakonna juhataja 1,0   IV
  alluvuses:      
  4.2. haridusspetsialist 1,0   III
  4.3. kultuurispetsialist 1,0   II
  4.4. noorsootööspetsialist 1,0   II
  4.5. spordi- ja tervisedendusspetsialist 1,0   II
  Kohti kokku 5,0 0  
5. Sotsiaalosakond
  5.1. osakonna juhataja 1,0   IV
  alluvuses:      
  5.2. sotsiaaltöö peaspetsialist 1,0   III
  5.3. lastekaitsespetsialist 3,0   III
  5.4. sotsiaaltööspetsialist 5,0   II–III
  Kohti kokku: 10,0 0  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku 37,0 17,0  
Teenistuskohtade koormus kokku 54,0  
Alus: