Põlva vallavalitsuse struktuur

26.09.18

 

Struktuuriüksus Ametikohtade nimetused Teenistuskoha jaotus ja koormus Palgagrupp
Ametikoht Töökoht
1. Kantselei
  1.1. vallasekretär 1,0   IV
  alluvuses:      
  1.2. jurist 2,0   IV
  1.3. perekonnaseisuametnik 1,0   III
  1.4. infotehnoloogia spetsialist   1,0 III
  1.5. personalispetsialist 1,0   II
  1.6. registrispetsialist 1,0   II
  1.7. avalike suhete spetsialist   1,0 II
  1.8. sekretär   1,0 II
  1.9. arhivaar   1,0 II
  1.10. teabespetsialist   4,0 II
  1.11. koristaja   1,0 I
  1.12. andmekaitsespetsialist 1,0   II
  Kohti kokku 7,0 9,0  
2. Finantsosakond
  2.1. osakonna juhataja 1,0   IV
  alluvuses:      
  2.2. pearaamatupidaja   1,0 III
  2.3. eelarvespetsialist 1,0   III
  2.4. raamatupidaja   6,0 II
  2.5. kassapidaja   1,0 II
  2.6. arenduse peaspetsialist 1,0   III
  2.7. arendusspetsialist 1,0   II
  Kohti kokku 4,0 8,0  
3. Ehitus- ja planeeringuosakond
  3.1. osakonna juhataja 1,0   IV
  alluvuses:      
  3.2. arhitekt 1,0   III
  3.3. ehitusspetsialist 3,0   III
  3.4. keskkonnaspetsialist 1,0   III
  3.5. geoinfospetsialist   1,0 II
  3.6. maaspetsialist 2,0   II
  3.7. taristuspetsialist 1,0   II
  Kohti kokku 9,0 1,0  
4. Haridus- ja kultuuriosakond
  4.1. osakonna juhataja 1,0   IV
  alluvuses:      
  4.2. haridusspetsialist 1,0   III
  4.3. kultuurispetsialist 1,0   II
  4.4. noorsootööspetsialist 1,0   II
  4.5. spordi- ja tervisedendusspetsialist 1,0   II
  Kohti kokku 5,0 0  
5. Sotsiaalosakond
  5.1. osakonna juhataja 1,0   IV
  alluvuses:      
  5.2. sotsiaaltöö peaspetsialist 1,0   III
  5.3. lastekaitsespetsialist 3,0   III
  5.4. sotsiaaltööspetsialist 5,0   II–III
  Kohti kokku: 10,0 0  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku 35,0 18,0  
Teenistuskohtade koormus kokku 53,0  
Alus: Põlva Vallavolikogu 22.11.2017 otsus nr 1-3/59 "Põlva Vallavalitsuse teenistujate struktuur ja teenistuskohtade koosseis" ja 21.06.2018 otsus nr 1-3/37 "Põlva Vallavolikogu 22. novembri 2017. a otsuse nr 1-3/59 "Põlva Vallavalitsuse teenistujate struktuur ja teenistujate koosseis" muutmine".