Põlva vallavalitsuse struktuur

8.02.24

 

Struktuuriüksus Ametikohtade nimetused Teenistuskoha jaotus ja koormus Palgagrupp
Ametikoht Töökoht
Vallavanema alluvuses:
  avalike suhete spetsialist   1,0 II
  meediaspetsialist   1,0 II
  sekretär   1,0 II
  arendusspetsialist 1,0   III
  projektispetsialist 1,0   II
  Kohti kokku 2,0 3,0  
1. Kantselei
  1.1. vallasekretär 1,0   IV
  alluvuses:      
  1.2. jurist 1,0   IV
  1.3. perekonnaseisuametnik 1,0   III
  1.4. infotehnoloogia spetsialist   1,0 III
  1.5. personalispetsialist 1,0   II
  1.6. registrispetsialist 1,0   II
  1.7. arhivaar   1,0 II
  1.8. teabespetsialist   1,0 II
  1.9. andmekaitsespetsialist 1,0   II
  1.10. vallasekretäri abi 1,0   III
  Kohti kokku 7,0 3,0  
2. Finantsosakond
  2.1. osakonna juhataja 1,0   IV
  alluvuses:      
  2.2. pearaamatupidaja   1,0 III
  2.3. eelarvespetsialist 1,0   III
  2.4. raamatupidaja   5,0 II
  Kohti kokku 2,0 6,0  
3. Ehitus- ja planeeringuosakond
  3.1. osakonna juhataja 1,0   IV
  alluvuses:      
  3.2. arhitekt-planeerija 1,0   III
  3.3. ehitusspetsialist 3,0   III
  3.4. keskkonnaspetsialist 1,0   III
  3.5. geoinfospetsialist 1,0   II
  3.6. maaspetsialist 1,0   II
  3.7. teedespetsialist 1,0   III
  3.8. hankespetsialist 1,0   III
  Kohti kokku 10,0 0  
4. Haridus- ja kultuuriosakond
  4.1. osakonna juhataja 1,0   IV
  alluvuses:      
  4.2. haridusspetsialist 1,0   III
  4.3. kultuurispetsialist 1,0   II
  4.4. noorsootööspetsialist 1,0   II
  Kohti kokku 4,0 0  
5. Sotsiaalosakond
  5.1. osakonna juhataja 1,0   IV
  alluvuses:      
  5.2. sotsiaaltöö peaspetsialist 1,0   III
  5.3. lastekaitsespetsialist 3,0   III
  5.4. sotsiaaltööspetsialist 5,0   II–III
  Kohti kokku: 10,0 0  
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku 35,0 12,0  
Teenistuskohtade koormus kokku 47,0  
Alus: