Täitmata ametikohad

9.06.20

• sekretär
• vallasekretäri abi
• teabespetsialist
 

Käimasolevad konkursid:

hetkel avalikke konkursse ei toimu.