Täitmata ametikohad

18.09.23

• sekretär
• jurist (ajutiselt äraolev)
• arendusspetsialist
• ehitusspetsialist
• arhivaar
• pearaamatupidaja
 

 

Käimasolevad konkursid:

käimasolevaid konkursse ei ole.

 

.