Europe Direct teabekeskus

9.05.18

Euroopa Liidu alase teabe edastamiseks on liikmesriikides Europe Direct teabekeskuste võrgustik, mille eesmärgiks on edastada kohalikule elanikkonnale informatsiooni Euroopa Liitu puudutavates küsimustes. 

Europe Direct Põlvamaa teabekeskus asub Põlva Vallavalitsuse hoones Keldrikaela tee 2, Mammastes. 
Europe Direct'i Põlvamaa Teabekeskuse külastamiseks palume eelnevalt kokku leppida tel 799 9494 või saata e-kiri  euroinfo@polva.ee

Teabekeskuse peamised tegevused:

 • EL-alase erapooletu informatsiooni jagamine
 • Eurointegratsiooniga seonduvatele küsimustele vastamine või infootsija suunamine vajaliku Euroopa Liidu allikani 
 • EL teabepäevade, loengute, kursuste korraldamine soovijatele 
 • EL projektide nõustamine
 • Rahvusvahelise projekti-koostöö informeerimine ja soodustamine erinevates EL programmides 
 • Projektidele partnerite leidmine Euroopa riikidest
 • Euroopa Liidu teemalise koolituse korraldamine vastavalt nõudlusele 
Kohapeal on võimalik:
 • Tutvuda Euroopa Liidu alaste trükistega
 • Saada tasuta infomaterjale Euroopa Liidu kohta
 • Saada nõu Euroopa Liidu alaste ürituste korraldamisel
 • Saada teavet selle kohta, kuidas ja kust leida vajalikku informatsiooni
 
 
Euroopa Liidu teemalist infot leiate veel: 

Euroopa Komisjoni Esindus Eestis
Euroopa Liidu ametlik veebisait
Euroopa Liidu infokeskus
Euroopa Liidu struktuurifondid
Eesti Euroopa Liidus
Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis
Euroopa Liidu asjade koordineerimine Eestis
European Ombudsman

ELi alane eesti keelne info on kättesaadav tasuta telefonil 00 800 6789 1011.

Teavet saab ka Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu infokeskuse euroinfo telefonil 800 3330. Eestist helistades on kõned tasuta. Telefon on avatud E–R kella 11.00–19.00.

 

Tagasiside
Kui olete kasutanud teabekeskuse teenuseid, siis palun täitke tagasisideankeet, mis on anonüümne
ja mille täitmine võtab aega vaid paar minutit. Teie tagasiside on  meie jaoks oluline. Tänan!

 

Teabekeskuse tegevust rahastab Euroopa Komisjon.

 

Europe Direct Põlva teabekeskus 
Põlva Vallavalitsus
Keldrikaela tee 2
E-post: euroinfo@polva.ee

Europe Direct'i Põlva Teabekeskuse külastamiseks palume eelnevalt kokku leppida tel 799 9494
Toimetaja: ANNELY EESMAA