13.06.24

Projektid

Eterniidijäätmete kogumise korraldamine Põlva vallas
Avalike teenuste ligipääsetavuse parandamine Põlva vallas 27.10.2023–31.12.2025
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse "Taevapark"   29.09.2023 - 30.09.2024
REFORM project  2022 – 2023

Mammaste Tervisespordikeskuse valgustuse rekonstrueerimine ja lumekahurite ostmine

 märts 2023 – detsember 2026
Laheda Sotsiaalkeskuse Tilsi tegevuskoha evakuatsioonipääsu rajamine 17.11.2022 - 30.11.2023

Põlva sotsiaal- ja hooldekeskuse rajamine

28.06.2022 - 29.01.2023
Toimepidevuse tagamine Põlva vallas   20.06.2022 - 30.04.2023 
Põlva Valla Hooldekodu kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks 20.12.2021–19.12.2022
Laheda Sotsiaalkeskuse Vana-Koiola tegevuskoha elektripaigaldise parendamine

20.12.2021–19.12.2022

Supervisioonid Põlva valla sotsiaalala töötajate kompetentsi tõstmiseks 01.09.2021–31.05.2022
Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine Põlva valla üldhariduskoolides 01.04.2021–31.08.2022
Põlva Lasteaed Lepatriinu energiatõhusaks

01.07.2021–31.12.2023

Põlva nutitee

15.06.2021–31.12.2023

Mitmeotstarbelise õppehoone rajamine 01.06.2021–31.12.2022
Põlva laskespordikeskuse väljaarendamine 30.06.2021–31.12.2022  
Väärtustades eakust 01.05.2020–31.07.2021
ER147 HealthyTomorrow  01.02.2021–30.04.2022
Põlva ja Räpina valdade üldplaneeringute koostamise alusuuring 20.05.2020–31.03.2021
Põlva linna, lähiala ja probleemsete kohtade mürakaardi koostamine 01.09.2020–31.08.2021
Puuetega inimeste kodude kohandamine Põlva vallas III 01.06.2020–31.12.2021
Energiatõhusa hoolekandeasutuse rajamine Põlva valda  01.08.2019–31.07.2022
Energiatõhusa hoolekandeasutuse rajamine Põlva valda dementsetele eakatele 01.08.2019–31.07.2022
Maastikupilti kahjustavate ja kasutusest väljalangenud ehitiste lammutamine Põlva linnas 01.05.2019–10.08.2020
Puuetega inimeste kodude kohandamine Põlva vallas II 01.11.2019–31.10.2020
LYCEUM project 2019-2022
Mammaste Tervisespordikeskuse väljaarendamine Põlvamaal 01.03.2019–01.10.2022
Põlva valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine 01.03.2019–31.07.2021
Puuetega inimeste kodude kohandamine Põlva vallas 01.06.2018–31.08.2019
Kaasav valitsemine ja külavanematel põhineva kogukondliku arengumudeli laiendamine Põlva vallas 01.01.2019–20.01.2020
Elanikkonna terviseteadlikkuse edendamine ja liikumisharrastuste propageerimine 01.09.2018–31.12.2020
Jäätmete taaskasutus läbi kunsti ja käsitöö (WasteArt) 01.08.2018–31.01.2021
Põlva linna ja Peri piirkonna ühendamiseks Rosma-Peri kergliiklustee rajamine 01.06.2018–31.05.2021
Mooste aleviku kaugkütte trasside renoveerimine 14.08.2017–31.12.2019
Tilsi kultuuritare fassaadi remont 01.07.2017–20.01.2020
Multifunktsionaalse spordiväljaku rajamine 01.06.2017–31.08.2018
Põlva Keskraamatukogu ümberehitamine 03.04.2017–31.05.2018
Tänavavalgustuse taristu renoveerimine Mooste vallas 01.04.2017–30.04.2019
Põlva Kooli Kesk 25 õppehoone ümberehitus 01.01.2017–03.09.2019
Tolerance and solidarity as core values for the future of Europe 2017–2018
Piirkonna toitumisteadlikkuse ja Ahja noorte ettevõtlikkuse ergutamine 01.08.2016–31.08.2018
Põlva linna keskväljaku ja kontaktala arendamine 28.03.2016–31.05.2018

 


 

 

Toimetaja: ANNELY EESMAA