Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine Põlva valla üldhariduskoolides

22.09.21

Meede: Koolivõrgu korrastamine
Meetme tegevus: Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse
Projekti number: Projekt nr 2014-2020.1.04.19-0178 "Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine Põlva valla üldhariduskoolides"
Projekti periood: 01.04.2021–31.08.2022
Projekti maksumus: 114 338,00 eurot, millest toetuse osa on 97 229,00 eurot

Euroopa Liit,, Euroopa Regionaalarengu Fondi logo

Projekti "Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine Põlva valla üldhariduskoolides" tegevustega täiendatakse koolides kaasava hariduse põhimõtete rakendamise võimalusi. Projekti elluviimine parendab iga lapse arengut toetava õpikeskkonna loomist ning kaasaegsete ja võimetekohaste õppematerjalide ning õppevahendite kasutamist. Projekti tulemusena muutuvad koolides õpi- ja töötingimused, mis on eelduseks kaasava hariduse põhimõtete edukaks rakendamiseks. Eesmärkide saavutamiseks kohandatakse õpperuume, uuendatakse sisustust ja seadmeid ning ostetakse hariduslike erivajadustega õpilastele vajalikke õppe- ning abivahendeid.

 

Projektijuht:
Aigi Tiks
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
799 9490
aigi.tiks@polva.ee

 

Toimetaja: LIIA SULG