Põlva ja Räpina valdade üldplaneeringute koostamise alusuuring

24.11.20

Projekt: nr 2014-2020.12.01.20-0159 "Põlva ja Räpina valdade üldplaneeringute koostamise alusuuring"

Projekti periood: 20.05.2020–31.03.2021

Projekti maksumus: 26 352,00 eurot

Projekti toetus: 22 352,00 eurot

Projekti toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Toetust antakse "Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna 12 "Haldusvõimekus" meetme nr 12.1 "Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu".

Euroopa Liidu, Euroopa Sotsiaalfondi logo: Eesti tuleviku heaks

Projekti eesmärk on viia läbi Põlva ja Räpina valdade üldplaneeringute koostamise alusuuring, millest selgub rahvastiku paiknemine Põlva ja Räpina valdades ning asulate elanike arvu perspektiivsed muutused. Tehakse ettepanek tiheasustusega alade määramiseks ja täpsustamiseks. Käsitletakse tiheasustusalaga seonduvate mõistete kasutust erinevates õigusaktides ja antakse ülevaade tiheasustusalaks määramisega kaasnevatest mõjudest erinevate õigusaktide valguses.

 

 

Projektijuht:
Kaire Kalk
Arenduse peaspetsialist
5301 4448
kaire.kalk@polva.ee

Toimetaja: LIIA SULG