Puuetega inimeste kodude kohandamine Põlva vallas III

28.01.22

Projekt: nr 2014-2020.2.05.20-0319  "Puuetega inimeste kodude kohandamine Põlva vallas III"

Projekti periood: 01.06.2020–31.12.2021

Projekti maksumus: 52 348 eurot

Projekti toetus: 42 654,00 eurot

Projekti rahastatakse "Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 20142020" prioriteetse suuna  "Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme "Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" tegevusest "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine".

Projekti kaasrahastab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengufond.

Euroopa Liidu, Euroopa Regionaalarengu Fondi logo

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekti eesmärk on kaasa aidata puudega inimeste erivajadusest tulenevale vajadusele eluaseme kohandamisel, et suurendada seeläbi nende enesega toimetulekut, mis toetab inimväärikust ning vähendab hoolduskoormust ja tugiisikute vajadust.

Projektiga kohandatakse 12 Põlva valla kodu seal elavate puudega inimeste erivajadustest lähtuvalt.

 

Projektijuht:
Kaire Kalk
Arenduse peaspetsialist
5301 4448
kaire.kalk@polva.ee