Väärtustades eakust

22.09.21

Projekt: Projekt nr RE.3.01.20-0625 „Väärtustades eakust"

Projekti periood: 01.05.2020 - 31.07.2021

Projekti maksumus: 4883,10 eurot

Projekti toetus: 3986,07 eurot

Projekti toetatakse hasartmängumaksu laekumistest.

 

 

Projekti eesmärk on toetada aktiivsena vananemist ning vanemaealiste ning omastehooldajate elukvaliteeti säilitavaid tegevusi. Eesmärkide saavutamiseks viiakse läbi vanavanemate festivalipäev ning kuus koolitusmoodulit, mis keskenduvad eakama elanikkonna elukestvale õppele ja eneseabi koolitustele, et soodustada eakate iseseisvat toimetulekut ning hoida neid sotsiaalselt aktiivsetena. Põlva vallas käivitatakse dementsete lähedaste tugigrupi tegevus.

 

Projektijuht:

Anne Nook
Põlva Päevakeskuse juhataja
517 7822
paevakeskus@polva.ee

Toimetaja: JOONAS-PRIIT SIBUL