Maastikupilti kahjustavate ja kasutusest väljalangenud ehitiste lammutamine Põlva linnas

5.08.20

Projekt nr 16723

Projekti periood: 01.05.2019–10.08.2020
Projekti maksumus: 16 044 eurot
Projekti toetus: 14 989,90 eurot
Rahastusallikas: Keskkonnaprogramm (KP)

Projekti rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 2019. aasta ringmajanduse maastikupilti kahjustavate ehitiste likvideerimise alamprogrammist.

Keskkonnainvesteeringute logo

Eesmärk: Lammutada Põlva linnas Ringtee 6 ja Kuuse 7 kinnistute vahelisel alal  ehk endise linavabriku territooriumil asuvad kasutusest väljalangenud ja amortiseerunud hoonete varemed. Kasutusest väljalangenud hooned on lagunenud, kahjustavad maastikupilti ning on ohuks alal viibivatele elanikele.

Projekti tulemusel on lammutatud kolm ohtlikku hoonet ning käideldud nõuetekohaselt lammutusjäätmed.

 

Projektijuht:
Arenduse peaspetsialist
Kaire Kalk
+372 799 9344
kaire.kalk@polva.ee

Toimetaja: LIIA SULG