WasteArt : Reuse of Waste through Arts and Crafts (WasteArt) No. Est-Lat 65

23.11.20

Projekt: Jäätmete taaskasutus läbi kunsti ja käsitöö (WasteArt)

Projekti periood: august 2018 – jaanuar 2021

Juhtpartner: Foundation "Institute for Environmental Solutions"

Partnerid: Põlva Vallavalitsus (kuni 01.12.2018 Mooste KülalisStuudio MTÜ), Vidzemes plānošanas regions, SIA "ZAAO", Võru Vallavalitsus ja Mittetulundusühing Tipu Looduskool

Projektijuht: Guna Dātava; guna.datava@videsinstituts.lv; +371 2656 8947

Projekti rahastaja: Euroopa Regionaalarengu Fond, Interreg V-A Eesti-Läti (Est-Lat) programm

Kaasfinantseerijad: projekti partnerid

Eelarve: projekti kogumaht 344 452,87 eurot, ERF-i toetus 292 784,92 eurot

Toetus Põlva Vallavalitsusele: 78 007,47 eurot

Põlva valla projektijuht: Kaire Kalk, +372 799 9344

Projekti eesmärk
WasteArt projekti peamine eesmärk on avalikkuse teadlikkuse suurendamine ning inimeste tarbimisharjumuste muutmine keskkonnasõbralikumaks läbi jäätmete vähendamise, taaskasutuse ja ümbertöötlemise. Projektis kasutatakse erinevaid kaasaegse kunsti võimalusi ning projektitöid, juhtimaks tähelepanu tohutule hulgale jäätmetele, mida igapäevaselt tekitame. Samuti on eesmärgiks läbi viia jäätmeauditid lasteaedades ning koolides ning seeläbi paremini tutvustada jäätmete vähendamis-, taaskasutuse- ja ümbertöötlusprotsesse.

Tegevused
Projekti eesmärkide saavutamiseks viivad partnerid läbi:

  • Üldsusele mõeldud taaskasutuskampaania „NOT out of sight. NOT out of mind.", milles löövad kaasa kunstnikud Eestist, Lätist ja mujaltki välismaalt. Kunstnikud loovad 14 kunstiteosest koosneva rändnäituse, millega juhitakse tähelepanu jäätmeprobleemile, tarbimisharjumustele ja ressursside efektiivsemale kasutamisele. Rändnäitust on võimalik näha nii Eestis kui Lätis ning iga kord kaasneb üritusega ka avalikkusele suunatud arutelu.
  • Jäätmeauditi kampaania (Waste Audit and 3R"), mis on suunatud lasteaedadele, koolidele ja nende töötajatele. Kampaania käigus juhitakse haridusasutuste tähelepanu jäätmete vähendamisele, taaskasutuse- ja ümbertöötlemisvõimalustele ning ka loodusressursside jätkusuutlikule kasutamisele. Eesmärk saavutatakse jäätmeauditi läbiviimise ja järelduste analüüsimisega 24 lasteaias  ja koolis. Püütakse tegeleda probleemi põhjuste väljaselgitamisega mitte tagajärgedega.

 

Projekti tegevuste kajastused: 

WasteArt osaluskutsung

Pressiteade. Kunstikonkursi tulemused

WasteArt projekti näitus „MITTE silmist, MITTE meelest" Tartu Loodusmajas (ERR, Aktuaalne Kaamera, 18.08.2019, alates 19. minutist)

WasteArt projekti näituse „MITTE silmist, MITTE meelest" osalevate kunstnike ja eksponaatide profiilivideod

Kunstnikud vaatavad jäätmeid teise pilguga

 

Projektijuht:
Kaire Kalk
Arenduse peaspetsialist
+372 799 9344
Kaire.kalk@polva.ee

 

Toimetaja: LIIA SULG