Kesk 25 õppehoone ümberehitustööd

6.02.18

PROJEKTI NR 2014-2020.1.04.17-0066

Projekti periood: 01.01.2017 – 31.12.2018
Projekti toetus:   2 023 022 eurot
Projekti maksumus: 2 402 170 eurot

 

        

Kirjeldus

Projekti eesmärk on aidata kaasa koolivõrgu korrastamisele viies üldhariduskoolide hoonetes õppekohad vastavusse demograafiliste muutustega. Projekti raames ehitatakse ümber ja sisustatakse Põlva Kooli Kesk 25 õppehoone B ja C korpus. Söökla ehitatakse B korpusesse, raamatukogu projekteeritakse sobivamasse kohta. Õpetajate ja administratsiooni tööruumid tuuakse õpperuumidele lähemale (õppehoone kesksesse asukohta C-korpusesse). Planeeritud lahendusega tagatakse kompaktne ruumiline lahendus. Ümberehitustööde käigus planeeritakse teostada kogu õppehoone B-korpuse fassaadi soojustamine, katuse vahetus koos soojustamisega, akende ja uste vahetamine, siseruumide ümberehitustööd (põrandate vahetus, seinte ja lagede viimistlus). Tehnosüsteemid uuendatakse nii hoones kui hoonega piirneval alal (valgustus, kanalisatsioon vastavalt kõikidele normidele ja nõuetele). Kõige suuremad muudatused on köögi ja söökla ümberpaigutamisel praegusest asukohast (Mesikäpa hallis tööõpetuse klasside peal) B-korpuse esimesele korrusele ning B-korpuse ruumide ümberehitamine.

Meede                     Koolivõrgu korrastamine

Tegevus                  Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine

 

Projektijuht:
Janika Usin
Abivallavanem
5332 7079

Janika.Usin@polva.ee