Tilsi kultuuritare fassaadi remont

23.05.19

Projekti periood: 01.07.2017–31.12.2017
Projekti toetus: 19 278 eurot
Projekti maksumus: 22 680 eurot
Rahastusallikas: Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD) Põlvamaa Partnerluskogu LEADER-meetme kaudu
Meede 3 "Heakorrastatud ja turvaline elukeskkond"

Leader Eesti logo, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringute logo ja Leaderi logo

Kirjeldus

Projektitoetuse taotleja oli algselt Laheda Vallavalitsus ja kavandatud tegevuste eesmärgiks miljööväärtuslikus Tilsi pargis asuva kultuuri- ja noortekeskuse hoone fassaadi korrastamine. Fassaadi korrastamise käigus ehitatakse välisuste kohale ka varikatused, et katuselt langev vihmavesi ei rikuks uksi. Projekti elluviimisega lõpetatakse hoone välispidised ehitustööd, vajalikud elektritööd ning jätkata saab hoone küttesüsteemi ja sisemiste ehitustöödega, milliste rahastus on planeeritud nii valla eelarvest kui erinevatest toetusmeetmetest.

 

Lisainfo
Aivar Roop
arendusspetsialist
797 9371
aivar.roop@polva.ee

 

 

Toimetaja: LIIA SULG