Elanikkonna terviseteadlikkuse edendamine ja liikumisharrastuste propageerimine

28.12.18

Projekti periood: september 2018–detsember 2020
Projekti toetus: 13648,45 eurot
Projekti maksumus: 16057 eurot
Rahastusallikas: Põlvamaa Partnerluskogu
Meede 2 "Kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine"

Leader-i logo

Kirjeldus

Projektiga soovime üle 14 000 elanikuga Põlva vallas pakkuda kogukonnale rohkem tervisedenduse ning spordi- ja liikumisharrastustega seotud tegevusi, kaasates kõiki omavalitsuste organisatsioone, huvigruppe ühtse terviku saavutamiseks.

Eesmärk:

  1. kaasata valla elanikkond aktiivsemalt tegelema liikumisharrastuse ja spordiga;
  2. suunata inimeste tervisealast teadlikkust ja liikumisharjumuse kujundamist (koolitused, kampaaniad, teavikud, muud infokandjad, uuringud);
  3. õpetajate, treenerite ja liikumisharrastuse juhendajate, tervisedendajate koolitamine, kaasamine uute liikumiste ellukutsumisele ja traditsioonilistel üritustel kaasalöömisele;
  4. "Põlvamaa – rohelisem elu" tutvustamine spordi ja liikumisharrastusürituste kaudu.

Nende valdkondade arendamise tulemusena tõuseb elanike sotsiaalne kaasatus, luuakse uusi kogukonnavajadustele põhinevaid tegevusi, väärtustatakse ajalugu, traditsioone ja piirkondlikku eripära.

Eesmärk on projekti raames terviseteadlikkuse tõstmine läbi praktiliste ja igapäevaselt rakendatavate tegevuste, kasutades selleks rohujuuretasandil toimivaid ning aktiivsel osalusel põhinevaid terviseürituste sarju (võrgustikutöö arendamine, toitumine, liikumine).

Tegevustega pöörame tähelepanu keskkonnasäästlikule eluviisile ja kodumaisele toodangule. Toome inimesed koduseinete vahelt välja nautima Põlvamaa kaunist loodust ja vaatamisväärsusi.

Projekti kaasatakse Põlva valla spordiklubid, Põlva Maakonna Spordiliit, Põlva valla noortekeskused, Põlva valla haridusasutused, Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Maanteeamet jt huvigrupid.

 

Kontakt

Kadri Green
Spordi- ja tervisedendusspetsialist
799 9484
kadri.green@polva.ee

 

Uudised

Põlvas seiklesid usinad päkapikud 

Toimetaja: LIIA SULG