Põlva Valla Hooldekodu kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks

1.09.22

Meede:  15.1 "COVID-19 valmisoleku tagamine"

Taotlusvoor: Üldhooldusteenuse kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks I voor - 04.10.2021-10.01.2022

Projekti number: Projekt nr 2014-2020.15.01.21-0028 „Põlva Valla Hooldekodu kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks"

Projekti periood: 20.12.2021- 19.12.2022

Projekti maksumus: 40 062,00 eurot

Projekti toetus: 38 000,00 eurot

Projektiga "Põlva Valla Hooldekodu kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks" kohandatakse Põlva maakonna keskuslinnas asuva Põlva Valla Hooldekodu ruumid, tagades võimalikult nakkusohutud tööolud personalile ning elamis- ja hooldustingimused klientidele ja klientidega vahetult kokku puutuvatele isikutele.

 

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi (REACT-EU ERF) vahenditest. 

Projektijuht: Helen Starodubtseva

Lisainfo: Merle Sulaoja, tel 5919 7930