Kaasav valitsemine ja külavanematel põhineva kogukondliku arengumudeli laiendamine Põlva vallas

25.03.20

Projekti number: 2014-2020.12.01.18-0054

Projekti periood: 01.01.2019–20.01.2020

Projekti maksumus: 10 090,00 eurot

Projekti toetus: 8576,50 eurot

Projekti rahastatakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020" prioriteetse suuna „Haldusvõimekus" meetme „Riigi võimekuse tõstmine inimressrsside arendamise ja institutsionaalse suutlikuse parendamise kaudu" tegevusest „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus".

Eesmärk: Projektiga rakendatakse Põlva vallas kaasava eelarve koostamine ning laiendatakse külavanematel põhinev arengumudel ka Põlva valla Ahja ja Laheda piirkondadesse.

Eesmärkide saavutamiseks viiakse läbi neli koolitusmoodulit, mis keskenduvad kogukonna kaasamisele, külade tegevuse eesmärgistamisele ja arengukavade koostamisele.

Projektijuht: Kaire Kalk, +372 799 9344

 

Projekti toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

EL Sotsiaalfondi logo

Toimetaja: LIIA SULG