Põlva Lasteaed Lepatriinu energiatõhusaks

6.09.21

Meede:  Energiatõhususe ja taastuvenergia edendamine avaliku sektori hoonetes

Taotlusvoor: Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine (II voor)

Projekti number: Projekt nr Kliima.2.01.21-0233 „Põlva Lasteaed Lepatriinu energiatõhusaks"

Projekti periood: 01.07.2021 - 31.12.2022

Projekti maksumus: 886 750,00 eurot, millest toetuse osa on 576 385,00 eurot

 

Projektiga "Põlva lasteaed Lepatriinu energiatõhusaks" rekonstrueeritakse laseaiahoone C energiaklassi hooneks, et tagada lastele kaasaegne õpikeskkond. Projektiga soojustatakse hoone sokliosa ja välisseinad, vahetatakse aknad ja valgustus ning lisatakse päikesepaneelid, et tagada hoone soojapidavus, panustada taastuvenergia tootmisse ning vähendada energiatarvet ja sellest tulenevalt ka ülalpidamiskulusid. Hoone rekonstrueerimise tulemusel väheneb CO2 heitkogus aastas 68,4 tonni.

Projekti toetab Eesti riik süsinikdioksiidi (CO2) heitkoguste ühikute enampakkumisel saadavast tulust.

 

Projektijuht:
Kaire Kalk
arenduse peaspetsialist
799 9344
kaire.kalk@polva.ee