ER147 HealthyTomorrow

5.04.22

Projekt: ER147 HealthyTomorrow „Omavalitsuste arendamine tervisliku eluviisi edendamise läbi" („Development of municipalities by way of boosting the healthy lifestyle")

Projekti periood: 01.02.2021 – 30.04.2022

Projekti kaasrahastab "Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020"

Maksumus: projekti kogumaht on 111 100 eurot, millest toetus 99 990 eurot

Toetus Põlva Vallavalitsusele: 49 995 eurot, Põlva valla omaosalus on 5 555 eurot.

Projekti partnerid: Põlva Vallavalitsus (juhtpartner), Strugo-Krasnenski Rajooni Administratsioon, Põlva Maakonna Spordiliit (kaasatud partner)

Projekti eesmärk on edendada koostööd Põlva valla ja Strugo-Krasnenski administratsiooni ning projektipartnerite spordikoolide vahel. Koostöö eesmärk on suurendada elanike liikumisaktiivsust ja kujundada tervislikke eluviise. Projekti käigus rakendatakse Põlva vallas vabatahtlike aktiivsustreenerite mudel ning Strugo-Krasnenski administratsioonis kutsutakse ellu terviseklubi. Projekti raames hangitakse ka treeningvahendid Põlva Staadionile ning võistluste läbiviimiseks ajavõtusüsteem. Tegevuskavas on ka treenerite ja ametnike õppekäigud ning harrastussportlaste osalemine piiriülestel kohalikel võistlustel.

 

Projektijuht:
Kaire Kalk
Arenduse peaspetsialist
+372 5301 4448
kaire.kalk@polva.ee

 

VIDEO: Rulluisu ABC

VIDEO: Kuidas kasutada välijõulinnakut

VIDEO: Põlva Spordikool ja Tähtede Jooks