Mooste aleviku kaugkütte trasside renoveerimine

26.03.18

PROJEKTI NR  2014-2020.6.02.17-0255

Projekti periood: 14.08.2017 – 31.12.2018
Projekti toetus: 46 097 eurot
Projekti maksumus: 92 193 eurot
Rahastusallikas: Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)

  

Kirjeldus

Aleviku kaugküttevõrk on ca 460 meetri ulatuses amortiseerunud. 990 meetrisest trasside võrgustikust on ca 530 meetrit omavahenditega renoveeritud. 2016. aastal oli trasside soojusekadu 24%. Torustiku vahetusega vähenevad trasside soojuskaod ja tagatakse soojusülekande jätkusuutlikkus.

Meede: Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine ja/või uuesoojatorustiku rajamine (6.2.2)

Projektijuht:
Aivar Roop
arendusspetsialist
524 1039
Aivar.Roop@polva.ee