Puuetega inimeste kodude kohandamine Põlva vallas

29.01.19

Projekti number: 2014-2020.2.05.18-0097

Projekti periood: 01.06.2018–31.08.2019

Projekti maksumus: 93 833 eurot

Projekti toetus: 79 758 eurot

Projekti rahastatakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020" prioriteetse suuna  „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" tegevusest „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine".

Projekti kaasrahastab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengufond.

EL Regionaalarengufondi logo

Projekti eesmärk on kaasa aidata puudega inimeste erivajadusest tulenevale vajadusele eluaseme kohandamiseks, et suurendada seeläbi nende enesega toimetulekut, mis toetab inimväärikust ning vähendab hoolduskoormust ja tugiisikute vajadust.

Projektiga kohandatakse 23 Põlva valla kodu nendes kodudes elavate puudega inimeste erivajadusest lähtuvalt.

 

Projektijuht:
Kaire Kalk
Arenduse peaspetsialist
5301 4448
kaire.kalk@polva.ee

Toimetaja: LIIA SULG