Supervisioonid Põlva valla sotsiaalala töötajate kompetentsi tõstmiseks

Meede:  3.1 Hasartmängumaksu laekumisest eraldatud toetused

Taotlusvoor: Hasartmängumaksust sotsiaalvaldkonna projektide toetamine (2021 II voor)

Projekti number: Projekt nr RE.3.01.21-0865 „Supervisioonid Põlva valla sotsiaalala töötajate kompetentsi tõstmiseks"

Projekti periood: 01.09.2021 - 31.05.2022

Projekti maksumus: 4200,00 eurot, millest toetuse osa on 2100,00 eurot

Projekti "Põlva valla sotsiaalala töötajate supervisioonid kompetentsi tõstmiseks" eesmärgiks on tõsta sotsiaaltöötajate kompetentsi, vähendada läbipõlemise riski, tõsta klientidega töötamise efektiivsust, leida kasutamata (töö-)ressursid ja seeläbi pakkuda Põlva valla elanikele tulemuslikku, kvaliteetsemat ning professionaalsemat teenust. Eesmärkide saavutamiseks viiakse Põlva Vallavalitsuse sotsiaaltöötajatele perioodil september 2021- mai 2022 läbi 5 supervisiooni ja meeskonnatöö koolitust.


Projektijuht: Helen Starodubtseva
Lisainfo: Merle Sulaoja, tel 5919 7930
 

Toimetaja: LIIA SULG