Laheda Sotsiaalkeskuse Vana-Koiola tegevuskoha elektripaigaldise parendamine

1.09.22

Meede:  15.1 "COVID-19 valmisoleku tagamine"

Taotlusvoor: Üldhooldusteenuse kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks I voor - 04.10.2021-10.01.2022

Projekti number: Projekt nr 2014-2020.15.01.21-0039  „Laheda Sotsiaalkeskuse Vana-Koiola tegevuskoha elektripaigaldise parendamine"

Projekti periood: 20.12.2021- 19.12.2022

Projekti maksumus: 11 547,60 eurot

Projekti toetus: 11 547,60 eurot

 

 

Projektiga "Laheda Sotsiaalkeskuse Vana-Koiola tegevuskoha elektripaigaldise parendamine" suurendatakse elektrienergia varustuskindlust Laheda Sotsiaalkeskuse Vana-Koiola tegevuskohas, mille järgselt on tagatud hoolekandeasutuses kvaliteetsema sotsiaalteenuse osutamise pakkumine.

 

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi (REACT-EU ERF) vahenditest. 

 

Projektijuht: Helen Starodubtseva 

Lisainfo: Merle Sulaoja, tel 5919 7930