Põlva linna, lähiala ja probleemsete kohtade mürakaardi koostamine

30.09.21

Projekt nr 17443

Projekti periood: 01.09.2020–31.08.2021

Projekti maksumus: 17 400 eurot

Projekti toetus: 13 920 eurot

Rahastusallikas: Keskkonnaprogramm (KP)

Projekti rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 2020. aasta keskkonnaprogrammi atmosfääriõhu kaitse alamprogrammist.

Keskkonnainvesteeringute Keskuse logo

Eesmärk: Koostada Põlva linna, selle lähiala ja probleemsete kohtade mürakaart. Mürakaart on koostamisel oleva üldplaneeringu alusuuringuks.

Mürakaardi koostamise eesmärk on uurida mürataset Põlva linnas ja lähialal, teostada tähelepanu vajavate müraallikate juures mõõtmised ning analüüsida erinevate müraallikate koosmõju.

 

Valminud mürakaardiga saab tutvuda SIIN

 

Projektijuht:
Kaire Kalk
Arenduse peaspetsialist
Kaire Kalk, +372 799 9344
Kaire.kalk@polva.ee

 

Toimetaja: ANNELY EESMAA