Uuringud ja analüüsid

30.09.21

Põlva linna, lähiala ja probleemsete kohtade mürakaart

Põlva linna ja lähialade mürakaardi seletuskiri
päevase liiklusmüra kaart
öise liiklusmüra kaart
päevase tööstusmüra kaart
öise tööstusmüra kaart

 

Põlva ja Räpina valla üldplaneeringute alusuuring

 

Kagu-Eesti tööstusalade uuring

Põlva paisjärve uuring ning tervendamiskava

 

Põlva järvest ülesvoolu jääva Orajõe lõigu osavalgala reostuskoormuse uuring

 

Toimetaja: ANNELY EESMAA