Jõulutoetus

11.09.18

Jõulutoetus mittetöötavatele vanaduspensionäridele

Kirjeldus

Jõulutoetus on sissetulekust mittesõltuv toetus. Toetuse määraks on 50 eurot. Rahaline toetus määratakse ja makstakse mittetöötavatele vanaduspensionäridele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Põlva vald.

Kestvus

Toetuse taotlusi võetakse vastu 1. novembrist kuni 1. detsembrini

Õigusakt

Sissetulekust mittesõltuvate toetuste määramise ja maksmise kord

Vastutaja

Sotsiaaltööspetsialist Kaia Võrno, tel 799 9496, 517 3009 e-post kaia.vorno@polva.ee ; sotsiaaltööspetsialist Katrin Hansing, tel 799 9466, mob 527 0096, e-post katrin.hansing@polva.ee; sotsiaaltööspetsialist Maarika Tikman, tel 797 9380, mob 5196 6411, e-post maarika.tikman@polva.ee

 

Vajalikud sammud

Andmete kontrollimiseks ja toetuse taotluse esitatamiseks võtta ühendust  sotsiaaltööspetsialistiga kas telefoni teel või pöördudes Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda aadressil Kesk tn 15, Põlva või teenuskeskustesse

Viide

Taotluse blankett

 

Jõulutoetus lastele

Kirjeldus

Toetus antakse jõulupakina Põlva valla haldusterritooriumil asuvas koolieelses lasteasutuses käivatele lastele; Põlva valla haldusterritooriumil asuvate koolide esimeses kooliastmes õppivatele lastele ja koolieelses lasteasutuses mittekäivatele lastele alates esimesest eluaastast.

Õigusakt

Sissetulekust mittesõltuvate toetuste määramise ja maksmise kord

Vastutaja

Lastekaitsespetsialistid Klarica Topper, tel 799 9462, 5302 1668 e-post klarica.topper@polva.ee ; Anneli Masen-Tamm, tel 799 9477, 504 5530; e-post anneli.masen-tamm@polva.ee ; lastekaitsespetsialist Karin Suur, tel 797 9307, e-post karin.suur@polva.ee

 

Vajalikud sammud

Kooleelses lasteasutuses käivatele lastele ja koolilastele annavad kommipakid lasteasutused. Kodused lapsed saavad pakid valla poolt korraldataval koduste laste jõulupeol. Kui laps peol ei osale, saab lapsevanem kommipakile kuni järele tulla 31. jaanuarini Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda aadressil Kesk tn 15, Põlva.