Jõulutoetus

7.09.21

Jõulutoetus vanaduspensionärile

Kes saavad toetust taotleda?

Jõulutoetus on sissetulekust mittesõltuv toetus. Toetuse määraks on 50 eurot. Rahaline toetus määratakse ja makstakse vanaduspensionäridele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Põlva vald.

 Toetuse määraks on 50 eurot.

 

Millal ja kuhu taotlus esitada?

Toetuse taotlusi võetakse vastu 1. novembrist kuni 1. detsembrini. Andmete kontrollimiseks ja toetuse taotluse esitamiseks võtta ühendust  sotsiaaltööspetsialistiga kas telefoni teel või pöördudes Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda aadressil Kesk tn 15, Põlva või teenuskeskustesse.

 

Kellelt küsida lisainformatsiooni?

  • Sotsiaaltööspetsialist Kaia Võrno, tel 799 9496, mob 517 3009, e-post kaia.vorno@polva.ee (Põlva piirkond);
  • sotsiaaltööspetsialist Katrin Hansing, tel 799 9466, mob 527 0096, e-post katrin.hansing@polva.ee (Mooste ja Laheda piirkond);
  • sotsiaaltööspetsialist Maarika Tikman, tel 797 9380, mob 5196 6411, e-post maarika.tikman@polva.ee (Ahja ja Vastse-Kuuste piirkond).

 

Milliseid dokumente taotluse esitamiseks vaja on?

Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus.

 

Õigusaktid ja taotluse vorm

Sissetulekust mittesõltuvate toetuste määramise ja maksmise kord

Sotsiaaltoetuste ja sissetulekust mittesõltuvate toetuste piirmäärad

"Sotsiaaltoetuste ja sissetulekust mittesõltuvate toetuste piirmäärad" muutmine

Sissetulekust mittesõltuva toetuse taotlus RTF (106 kB) / PDF (197 kB)

 

Jõulutoetus lastele

Kes saavad toetust taotleda?

Toetus antakse jõulupakina Põlva valla haldusterritooriumil asuvas koolieelses lasteasutuses käivatele lastele; Põlva valla haldusterritooriumil asuvate koolide esimeses kooliastmes õppivatele lastele ja koolieelses lasteasutuses mittekäivatele lastele alates esimesest eluaastast.

 Jõulutoetust antakse kommipakina.

 

Millal ja kus kohast kommipaki kätte saab?

Koolieelses lasteasutuses käivatele lastele ja koolilastele annavad kommipakid lasteasutused. Kodused lapsed saavad pakid valla poolt korraldataval koduste laste jõulupeol. Kui laps peol ei osale, saab lapsevanem kommipakile järele tulla kuni 31. jaanuarini Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda aadressil Kesk tn 15, Põlva.

 

Kes võtavad taotlusi vastu?

Lapsevanem taotlust esitama ei pea.

 

Õigusakt

Sissetulekust mittesõltuvate toetuste määramise ja maksmise kord

 

 

Toimetaja: ANNELY EESMAA