Lao põik 5, Põlva linn

20.06.19

Põlva linnas Lao põik 5 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamine algatati Põlva Vallavalitsuse 19.06.2019 korraldusega nr 2-3/313.

Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,36 ha ning planeering koostatakse eesmärgiga püstitada katastriüksusele kuni 3 laohoonet ning muuta maa kasutamise sihtotstarve tootmis- ja ärimaaks. Planeeringualal asuvad ehitusõiguseta püstitatud garaažid plaanitakse lammutada. Kavandatavad tegevused on kooskõlas kehtiva Põlva valla üldplaneeringuga. 

Toimetaja: TIIA ZUPPUR