Lao põik 5, Põlva linn

14.02.19

Põlva Vallavalitsus algatas 07.02.2019 korraldusega nr 2-3/73 Eoste külas Valojärve katastriüksuse detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,2 ha ning planeering koostatakse eesmärgiga muuta varem kehtestatud detailplaneeringuga määratud hoonestusala asukohta ja ulatust. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku kohaselt soovitakse katastriüksusele püstitada kuni 8 meetri kõrgune elamu ja abihooned.

Toimetaja: TIIA ZUPPUR