Lao põik 5, Põlva linn

28.11.19

Põlva Vallavalitsus algatas 07.02.2019 korraldusega nr 2-3/73 Eoste külas Valojärve katastriüksuse detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,2 ha ning planeering koostatakse eesmärgiga muuta varem kehtestatud detailplaneeringuga määratud hoonestusala asukohta ja ulatust. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku kohaselt soovitakse katastriüksusele püstitada kuni 8 meetri kõrgune elamu ja abihooned.

Kooskõlastamisele ja arvamuste saamiseks esitatud planeering.

Detailplaneeringu koostamisega seotud dokumendid on kättesaadavad kaardirakenduse EVALD kaudu. 

Toimetaja: TIIA ZUPPUR