Detailplaneeringud

20.06.19

 

Detailplaneeringud ning nende menetlusdokumendid on kaardirakenduses EVALD

Varasemad detailplaneeringud on leitavad kaardirakenduses EVALD

Detailplaneeringud alates 2018 Menetlusetapp
Lao põik 5, Põlva linn algatatud 19.06.2019
Valojärve, Eoste küla algatatud 07.02.2019
Kesa tn 12, Põlva linn kehtestatud 20.03.2019 
Jaama 71a, Põlva linn algatatud 30.08.2017
Villa-Salme, Valgemetsa küla kehtestatud 19.06.2019
Jõeveeru, Valgemetsa küla algatatud 28.04.2016
Pimeoru, Valgemetsa küla algatatud 07.02.2019
Varese, Valgemetsa küla algatatud 07.02.2019
Äglimäe, Tilsi küla eskiisi avalik arutelu toimus18.02.2019 
Tööstuse 9, Eoste küla avalik väljapanek 07.06 - 25.06.2019
Saesaare elektrijaam, Taevaskoja küla algatatud 29.03.2012, menetlus pikendatud
Aasa tn 5a, Põlva linn esitatud heakskiitmiseks
Pärnaõie 32, Pärnaveere ning Pärnaõie 20 eskiislahenduse ja KSH aruande avalik arutelu  toimus17.04.2019
Tilsi külas asuva Biopuhasti katastriüksus kehtestatud 25.07.2018

Kesk tn 37 katastriüksus ja lähiala

algatatud 23.05.2018
Energia tn 16 katastriüksus ja lähiala kehtestatud 03.04.2019
F. Tuglase tn 10, F. Tuglase tn 10a ja F. Tuglase tn 10b katastriüksused eskiislahenduse avalik arutelu toimubs 13.06.2019 kell 16
Alatalu kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine  
Neitsikoopa tee 8 katastriüksus kehtestatud 16.03.2018

 

 

Toimetaja: TIIA ZUPPUR