Jõeveeru, Valgemetsa küla

23.11.18
Vastse-Kuuste Vallavolikogu 28.04.2016 otsusega nr 13 algatati Valgemetsa küla Jõeveeru kinnistu (katastritunnus 87202:002:1071, pindala 13711 m2, elamumaa 100%) detailplaneeringu koostamine ja kinnitati Jõeveeru kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohad.
Toimetaja: TIIA ZUPPUR