Kirsi tn 3, Põlva linn

9.10.19

Põlva Vallavalitsus algatas 08.10.2019. a korraldusega nr 2-3/517 Põlva linnas asuva Kirsi tn 3 katastriüksuse detailplaneeringu koostamise.

Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,52 ha ning planeering koostatakse eesmärgiga laiendada olemasolevaid hooneid, püstitada üks uus hoone ning muuta maa kasutamise sihtotstarve äri- ja tootmismaaks. Kirsi tn 3 katastriüksusel asuvad varuosade kauplus ja sõidukite teeninduse hoone. Olemasolev juurdepääs, mis kulgeb läbi reformimata riigimaa, on riigiteelt nr 87 Põlva ringtee ning uut juurdepääsu ei planeerita. Kirsi tn 3 katastriüksusel kehtib Põlva Linnavolikogu 16. jaanuari 2013. a otsusega kehtestatud Ringtee tn 24 kinnistu detailplaneering, mis lubab Kirsi tn 3 katastriüksusele püstitada kuni kaks hoonet ning määrab katastriüksusele ärimaa sihtotstarbe. Kavandatavad tegevused on kooskõlas kehtiva Põlva valla üldplaneeringuga.

Planeeringu menetlemise dokumentatsiooniga on võimalik tutvuda kaardirakenduses EVALD.

Toimetaja: TIIA ZUPPUR