Perekonnasündmuse tõend

29.06.20

 

Kirjeldus

Isikul on õigus saada oma perekonnasündmuse registreerimisel esmane tõend tasuta.

Korduva tõendi eest enda, oma alaealise lapse ja eestkostetava ning surnud abikaasa Eesti perekonnaseisuasutuses registreeritud perekonnasündmuse kohta tasutakse riigilõiv.

Perekonnasündmuse tõend väljastatakse esindajale ka volikirja alusel.

Väljastatakse järgmisi tõendeid:

 1. sünnitõend, surmatõend, abielutõend, abielulahutuse tõend, nimemuutmise tõend;
 2. abieluvõimetõend abiellumiseks välisriigis (eesti, inglise, saksa ja prantsuse keeles);
 3. perekonnaseisuakti, perekonnakirja koopia, sh õigustatud huvi korral;
 4. rahvastikuregistri väljavõte.

Välisriiki esitamiseks on võimalik taotleda võõrkeelset perekonnasündmuse tõendit inglise, saksa või prantsuse keeles ja perekonnaseisuaktide mitmekeelset väljavõtet (CIEC tõend, mis ei vaja lisaformaalsusi).

Rahvastikuregistri väljavõte kajastab perekonnaseisuandmeid väljavõtte tegemise seisuga. Väljavõtet on võimalik saada eesti ja/või inglise keeles.

Taotlemine

Avalduse saab esitada alljärgnevalt:

 1. kirjalikult paberil asutusse isiklikult kohale tulles;
 2. kirjalikult posti teel saates avalduse perekonnaseisuametnikule (Kesk tn 15, Põlva linn 63308);
 3. kirjalikult isiku esindaja volikirja alusel;
 4. elektrooniliselt saates digitaalselt allkirjastatud avalduse perekonnaseisuametniku e-postile leia.leivo@polva.ee;
 5. võõrkeelse dokumendi saamiseks edastada riigiportaalis ametnikule vastavasisuline kiri.

Taotlusvormid

avaldus perekonnasündmuse tõendi väljastamiseks eesti keeles (elektroonselt täidetav)
avaldus perekonnasündmuse tõendi väljastamiseks inglise keeles (elektroonselt täidetav)

Õigusaktid

perekonnaseisutoimingute seadus
rahvastikuregistri seadus
riigilõivuseadus
Menetlemine

Perekonnasündmusetõendeid väljastab Põlva Vallavalitsuses (Põlva linn Kesk tn 15, III korrus):

 • perekonnaseisuametnik Lea Leivo, lea.leivo@polva.ee, 799 9465, 5786 0070;
  Vastuvõtuajad:
  E 13–16;
  T–K 9–12 ja 14–16;
  N–R 9–12;
 • registrispetsialist Kaia Sillaste, kaia.sillaste@polva.ee, 799 9499.
Riigilõiv

Riigilõiv tasutakse enne toimingu tegemise taotlemist:

 1. paberkandjal abieluvõimetõendi ning korduva sünni-, surma-, abielu- ja abielulahutuse tõendi, nimemuutmise tõendi väljastamine, riigilõiv 10 eurot;
 2. korduva elektroonilise sünni-, surma-, abielu-, abielulahutuse tõendi, nimemuutmise tõendi väljastamine, riigilõiv 5 eurot;
 3. kohalikus omavalitsuses säilitatavalt perekonnaseisudokumendilt andmete paberkandjal teatise või kinnitatud koopia väljastamine, riigilõiv 10 eurot;
 4. kohalikus omavalitsuses säilitatavalt perekonnaseisudokumendilt andmete elektroonilise teatise või kinnitatud koopia väljastamine, riigilõiv 5 eurot.

Riigilõivu ei võeta rahvastikuregistri väljavõtte (nii kinnitatud kui kinnitamata) eest.

Saaja: Rahandusministeerium

Pangakontod:
SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Viitenumber: 10294002000095

Selgitus: korduv tõend
(Soovitava dokumendi nimetus: perekonnasündmuse tõend, väljavõte või ärakiri ja avaldaja nimi, kui maksekorralduse teeb keegi teine)

Riigilõivu on võimalik maksta ka sularahas Põlva Vallavalitsuses. Kassa (Kesk tn 15, Põlva) on avatud E–N 13–17 ja R 13–16.00, suvekuudel E–R 12.30–16.00.

Viited Välisriigi dokumendid

 

Lisainformatsioon

Andmeid ja dokumente perekonnasündmuste kohta enne 01.07.1926 on võimalik saada Tartu Ajalooarhiivist (ajalooarhiiv@ra.ee) ja Tallinna Linnaarhiivist (linnaarhiiv@tallinnlv.ee).

Genealoogiliste uurimiste korral soovitame pöörduda:

Toimetaja: LIIA SULG