Perekonnasündmuse tõend

16.10.20

 

Kirjeldus

Isikul on õigus saada oma perekonnasündmuse registreerimisel esmane tõend tasuta.

Hiljem on isikul õigus saada korduv tõend enda, oma alaealise lapse ja eestkostetava ning surnud abikaasa Eesti perekonnaseisuasutuses registreeritud perekonnasündmuse kohta. Sündmus peab olema toimunud pärast 01.07.1926 ja registreeritud Rahvastikuregistris.

Perekonnasündmuse tõend väljastatakse esindajale ka volikirja alusel. Nt vanem taotleb tõendit oma täiskasvanud lapsele.

Põlva Vallavalitsuses väljastatakse järgmisi tõendeid:

 • Sünnitõend, surmatõend, abielutõend, abielulahutuse tõend, nimemuutmise tõend paberkandjal ja elektrooniliselt.
 • Mitmekeelne standardvorm, mis lisatakse eestikeelsele perekonnaseisudokumendile ja millega teises EL liikmesriigis saab tõendada sündi, elusolekut, surma, abielu, abieluvõimet, perekonnaseisu või elukohta. 
 • Abieluvõimetõend abiellumiseks välisriigis paberkandjal ja elektrooniliselt (eesti, inglise, saksa ja prantsuse keeles).
 • Perekonnaseisuakti, perekonnakirja koopia, sh õigustatud huvi korral.

Elektrooniline tõend väljastatakse ametniku poolt digitaalselt allkirjastatult, tõendil puudub asutuse pitser ja ametniku omakäeline allkiri.

Välisriiki esitamiseks on võimalik taotleda: 

 • võõrkeelset perekonnasündmuse tõendit inglise, saksa või prantsuse keeles;
 • perekonnaseisuaktide mitmekeelset tõendit (CIEC tõend, mis ei vaja lisaformaalsusi); Loe veel
 • mitmekeelset standardvormi eestikeelse perekonnaseisudokumendi juurde;
 • abieluvõimetõendit.
Taotlemine

Avalduse saab Põlva Vallavalitsusele esitada alljärgnevalt:

 • riigiportaalis e-rahvastikuregister;
 • e-teenuse vahendusel saab tellida tõendi enda, oma alaealise lapse ja eestkostetava kohta. Tellida ei saa surmatõendit (abikaasa, laps, vanem), soo muutmise tõendit ega abieluvõimetõendit. Samuti ei saa tellida tõendit õigustatud huvi alusel.
  Korraga saab e-teenuse kaudu tellida ühe tõendi.
 • isiklikult ja kirjalikult asutusse kohale tulles;
 • kirjalikult posti teel, saates avalduse perekonnaseisuasutusse;
 • kirjalikult isiku esindaja volikirja alusel;
 • elektrooniliselt digitaalallkirjaga kinnitatult, saates avalduse ametniku e-postile.

Taotlusvormid:

Elektrooniliselt täidetav avaldus salvestada enne täitmist oma seadmesse.
Abieluvõimetõendi avaldus eesti keelesinglise keeles  
avaldus perekonnasündmuse tõendi väljastamiseks eesti keeles (elektroonselt täidetav)
avaldus perekonnasündmuse tõendi väljastamiseks inglise keeles (elektroonselt täidetav)

Õigusaktid

perekonnaseisutoimingute seadus
rahvastikuregistri seadus
riigilõivuseadus
Menetlemine

Perekonnasündmusetõendeid väljastab Põlva Vallavalitsuses (Põlva linn Kesk tn 15, III korrus):

 • perekonnaseisuametnik Lea Leivo, lea.leivo@polva.ee, 799 9465, 5786 0070;
  Vastuvõtuajad:
  E 13–16;
  T–K 9–12 ja 14–16;
  N–R 9–12;
 • registrispetsialist Kaia Sillaste, kaia.sillaste@polva.ee, 799 9499.
Riigilõiv

Korduva tõendi taotlemise eest tasutakse riigilõiv.
Riigilõiv tasutakse enne toimingu tegemise taotlemist s.t riigilõiv peab olema tasutud enne avalduse esitamist
.

 • Paberkandjal abieluvõimetõendi ning korduva sünni-, surma-, abielu- ja abielulahutuse tõendi, nimemuutmise tõendi väljastamine, riigilõiv 10 eurot.
 • Korduva elektroonilise sünni-, surma-, abielu-, abielulahutuse tõendi, nimemuutmise tõendi väljastamine, riigilõiv 5 eurot. 
 • Perekonnaseisuasutuses säilitatavalt dokumendilt andmete paberkandjal teatise või kinnitatud koopia väljastamine, riigilõiv 10 eurot.
 • Perekonnaseisuasutuses säilitatavalt dokumendilt andmete elektroonilise teatise või kinnitatud koopia väljastamine, riigilõiv 5 eurot.
 • Mitmekeelse standardvormi väljastamine koos eestikeelse perekonnaseisudokumendiga, riigilõiv 20 eurot. Elektrooniline 10 eurot.

Elektrooniline tõend väljastatakse ametniku poolt digitaalselt allkirjastatult, tõendil puudub asutuse pitser ja ametniku omakäeline allkiri.

Saaja: Rahandusministeerium

Pangakontod:
SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Viitenumber: 10294002000095

Selgitus: korduv tõend
(Soovitava dokumendi nimetus: perekonnasündmuse tõend, väljavõte või ärakiri ja avaldaja nimi, kui maksekorralduse teeb keegi teine)

Riigilõivu on võimalik maksta ka sularahas Põlva Vallavalitsuses. Kassa (Kesk tn 15, Põlva) on avatud E–N 13–17 ja R 13–16.00, suvekuudel E–R 12.30–16.00.

Viited Välisriigi dokumendid

 

Lisainformatsioon

Andmeid ja dokumente perekonnasündmuste kohta enne 01.07.1926 on võimalik saada Tartu Ajalooarhiivist (ajalooarhiiv@ra.ee) ja Tallinna Linnaarhiivist (linnaarhiiv@tallinnlv.ee).

Genealoogiliste uurimiste korral soovitame pöörduda:

Toimetaja: LIIA SULG