Põlva Päevakeskus

28.05.20

 

Põlva Päevakeskus

Uus 2, Põlva 63308
Juhataja Anne Nook
Tel 799 4864, mob 517 7822
E-post paevakeskus@polva.ee

Avatud tööpäeviti E–R kell 8.00 kuni 16.00

Põlva Päevakeskus on Põlva Vallavalitsuse hallatav asutus, mis osutab sotsiaalteenuseid eakatele, puuetega inimestele ning aktiivsest sotsiaalsest elust kõrvalejäänud isikutele. Teenuseid osutatakse sõltuvalt kliendi majanduslikust olukorrast tasu eest, osalise tasu eest või tasuta.

Põlva Päevakeskuses tegutsevad teised sotsiaalteenuseid pakkuvad organisatsioonid:

MTÜ Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda
Postiaadress ja asukoht: Uus 2, Põlva 63308
E-post: polvapik@gmail.com
Infotelefon tööpäeviti kell 8.00–16.00: 507 2667
Tegevdirektor Kairit Numa, tel 525 7220
- puuetega inimeste seltside (12 seltsi) tegevuse koordineerimine
- toetatud elamise teenus ja igapäevaelu toetamise teenus psüühiliste erivajadustega inimestele

Põlva Toidupank
Põlva Toidupangaga saab ühendust tööpäeviti kell 8.00-16.00
telefonidel 525 7220, 507 2667 
polvapik@gmail.com

MTÜ Põlva Kolmanda Nooruse Rahvakool

Juhatuse esimees Anne Nook, tel 517 7822
- loengud iga kuu esimesel esmaspäeval kell 14.00
- üritused, õppeekskursioonid
- vabatahtlik tegevus
- meespensionäride loengud, kohtumised iga kuu teisel esmaspäeval kell 13.00

MTÜ Põlvamaa Pensionäride Liit

Juhatuse esimees Mati Olle, tel 799 5779
Põlvamaa pensionäride tegevuse koordineerimine, ürituste korraldamine.

 

Toimetaja: ANNELY EESMAA