Sotsiaalosakond, Kesk tn 15, Põlva

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Osakonna juhataja Helen Metsma 799 9473; 5884 4140 Vastuvõtt: N 13–16.00 Kesk 15, Põlva
Sotsiaaltöö peaspetsialist Kaia Võrno 799 9474; 517 3009 Vastuvõtt: E, K 9–12.00 ja 13–16.00; N 13–16.00; R 9–12.00 Kesk 15, Põlva
Lastekaitsespetsialist Anneli Masen 799 9477; 504 5530 Vastuvõtt: E, K 9–12.00 ja 13–16.00; N 13–16.00; R 9–12.00 Kesk 15, Põlva
Lastekaitsespetsialist Klarica Topper 799 9462; 5302 1668 Vastuvõtt: E, K 9–12.00 ja 13–16.00; N 13–16.00; R 9–12.00 Kesk 15, Põlva
Lastekaitsespetsialist Helena Liiv 797 9307; 5871 7630 Vastuvõtt: E, K 9–12.00 ja 13–16.00; N 13–16.00; R 9–12.00 Kesk 15, Põlva
Sotsiaaltööspetsialist Maarika Tikman 797 9380; 5196 6411 Vastuvõtt: Ahja teenuskeskuses N 10–12.00; Vastse-Kuuste teenuskeskuses iga kuu 3. esmaspäev 10–12.00
Sotsiaaltööspetsialist Külli Padar-Siim 799 9476; 5400 5954 Vastuvõtt: E, K 9–12.00 ja 13–16.00; N 13–16.00; R 9–12.00 Kesk 15, Põlva
Sotsiaaltööspetsialist Katrin Hansing 799 9466; 527 0096 Vastuvõtt: Laheda teenuskeskuses iga kuu 3. teisipäev 13–15.00; Mooste teenuskeskuses K 13–15.00
Sotsiaaltööspetsialist Anu Otsing 799 9496; 5301 3830 Vastuvõtt: E, K 9–12.00 ja 13–16.00; N 13–16.00; R 9–12.00 Kesk 15, Põlva
Sotsiaaltööspetsialist Ametikoht täitmata

Ametnike tegevusvaldkond

Ametnik Tegevusvaldkond
Helen Metsma osakonna töö juhtimine
Anu Otsing Põlva piirkonna sotsiaaltoetused ja toimetulekutoetus
Kaia Võrno sotsiaaleluruumid, võlanõustamine
Anneli Masen lastekaitse
Klarica Topper lastekaitse
Helena Liiv puuetega laste hooldus ja teenused
Külli Padar-Siim eakate hoolekanne, täisealise isiku eestkoste, sotsiaaltoetused
Katrin Hansing sotsiaaltransport, Laheda ja Mooste piirkonna toimetulekutoetus ja sotsiaaltoetused
Maarika Tikman täisealise isiku tugiisik ja isiklik abistaja; Ahja ja Vastse-Kuuste piirkonna sotsiaaltoetused ja toimetulekutoetus
Näitan: 9 tulemust.
of 1