Sotsiaalosakond

2.08.18

Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonna haldusalas on Põlva valla elanikele sotsiaalhoolekande korraldamine. Sotsiaalosakond juhindub oma tegevuses kehtivast seadusandlusest, vallavolikogu määrustest ja otsustest, vallavalitsuse määrustest ja korraldustest ning vallavanema käskkirjadest.

Ametnik  Tegevusvaldkond Kontakt Vastuvõtuaeg
Helen Metsma
osakonna juhataja
osakonna töö juhtimine; 

799 9473; 5884 4140
helen.metsma@polva.ee

N 13–16.00
Gerti Karilaid-Vidder
sotsiaaltöö peaspetsialist

sotsiaaltransport, sotsiaaleluruumid,
täisealise tugiisik,
isiklik abistaja, võlanõustamine

799 9474; 5301 3830
gerti.karilaid-vidder@polva.ee
E, K 9–12.00 ja 13–16.00;
N 13–16.00; R 9–12.00
Anneli Masen-Tamm
lastekaitsespetsialist
  799 9477; 504 5530
anneli.masen-tamm@polva.ee
E, K 9–12.00 ja 13–16.00;
N 13–16.00; R 9–12.00
Klarica Topper
lastekaitsespetsialist
  799 9462, 5302 1668
klarica.topper@polva.ee
E, K 9–12.00 ja 13–16.00;
N 13–16.00; R 9–12.00
Karin Suur
lastekaitsespetsialist
puuetega laste hooldus ja teenused 797 9307; 5871 7630
karin.suur@polva.ee
 
Kaia Võrno
sotsiaaltööspetsialist
sotsiaaltoetused, toimetulekutoetus 799 9496; 517 3009
kaia.vorno@polva.ee
E, K 9–12.00 ja 13–16.00;
N 13–16.00; R 9–12.00
Külli Padar-Siim
sotsiaaltööspetsialist
eakate hoolekanne, täisealise isiku eestkoste 799 9476; 5400 5954
kulli.padar-siim@polva.ee
E, K 9–12.00 ja 13–16.00;
N 13–16.00; R 9–12.00
Katrin Hansing
sotsiaaltööspetsialist
Laheda ja Mooste piirkond 799 9466; 527 0096
katrin.hansing@polva.ee

Tilsi teenuskeskuses;
T 13–16.00; R 9–12.00

Maarika Tikman
sotsiaaltööspetsialist
Vastse-Kuuste ja Ahja piirkond 5196 6411  
maarika.tikman@polva.ee
Vastse-Kuuste teenuskeskuses
E 9–12.00; N 13–16.00
Ahja teenuskeskuses
T 13–16.00; R 9–12.00
Sotsiaaltööspetsialist
Ametikoht täitmata