Mammastes muutub kunstlume tootmine kiiremaks

Mammaste Tervisespordikeskuses laiendati kunstlume tootmise taristut.

Selleks rajati ca 760 meetrit kuumtsingitud torustikku koos elektrikaabliga, sealhulgas paigaldati üheksa veevõtu hüdranti. Lisaks paigaldati metallist kergsild lumetootmiseks vajaliku vee võtmiseks. Veevõtt toimub teisaldatavate pumpade abil Orajõest.

Teostatud tööde tulemusel muutub kunstlume tootmine kiiremaks ning efektiivsemaks.
Töid teostab osaühing Ferrotek, ehitustööde kogumaksumus koos käibemaksuga on 147 960 eurot.

Töid teostati projekti "Mammaste Tervisespordikeskuse väljaarendamine Põlvamaal" raames. Projekti kaasrahastab Kultuuriministeerium "Regionaalsete tervisespordikeskuste väljaarendamise toetamine" meetme vahenditest.

Lisainfo:

Reio Jüriöö
ehitusspetsialist
Põlva Vallavalitsus
+372 5374 4554
reio.jurioo@polva.ee