Põlva Vallavalitsuses toimub kodanike vastuvõtt ainult etteregistreerimisel.
Kodanikke teenindatakse ka telefoni ja e-kirja teelAmetnike kontaktid

Põlva Teataja uudised

  Põlva vald osales Tervise Arengu Instituudi poolt välja pakutud Norra 2014-2021 rahastatud projektis „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes...

Loome koos tervist toetavat keskkonda

  Põlva vald osales Tervise Arengu Instituudi poolt välja pakutud Norra 2014-2021 rahastatud projektis „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes...

Igal aastal saavad päästjad Põlva maakonda umbes 200 – 300 väljakutset. Ohuolukordi on erinevaid, kuid tihti satuvad päästjad õnnetustele, mille tagajärjel kannatab kellegi kodu. Iga üks tunneb...

Minu kodu on minu kindlus

Igal aastal saavad päästjad Põlva maakonda umbes 200 – 300 väljakutset. Ohuolukordi on erinevaid, kuid tihti satuvad päästjad õnnetustele, mille tagajärjel kannatab kellegi kodu. Iga üks tunneb...

Alates käesoleva aasta maikuust on Põlva Haiglal võimekus toota kogu vajaminev hapnik iseseisvalt.     Hapnikuravi määratakse patsientidele, kellel on raske...

Põlva Haigla läks üle autonoomsele meditsiinilise hapniku tootmisele

Alates käesoleva aasta maikuust on Põlva Haiglal võimekus toota kogu vajaminev hapnik iseseisvalt.     Hapnikuravi määratakse patsientidele, kellel on raske...

Valdade ühinemislepinguga leppisid liituvad omavalitsused kokku tulevased investeeringud, sealhulgas ka need, mille jaoks saadi riigilt ühinemistoetust. Kõikide ühinenud valdade esindajad olid...

Uus administratiivhoone

Valdade ühinemislepinguga leppisid liituvad omavalitsused kokku tulevased investeeringud, sealhulgas ka need, mille jaoks saadi riigilt ühinemistoetust. Kõikide ühinenud valdade esindajad olid...

Käesoleva aasta suvel alandatakse paisjärve veetaset, et Transpordiametil oleks võimalik valmis ehitada uus sild. Plaanide kohaselt pidi veetaseme alandamine algama maikuus, aga tänaseks on...

Mis saab Põlva järvest?

Käesoleva aasta suvel alandatakse paisjärve veetaset, et Transpordiametil oleks võimalik valmis ehitada uus sild. Plaanide kohaselt pidi veetaseme alandamine algama maikuus, aga tänaseks on...

 Põlva Haldusteenistus
tel 5560 1587
rein.kamber@polva.ee

Heakorra- ja haljastustööd,
teede hooldus,
hulkuvad koerad ja kassid.
7.06.21

 

"Põlva - Eesti lõõtsapealinn" logo

Europe Direct Põlvamaa logoPõlvamaa Rohelisem elu logo

27.10.20

 

          Põlva valla üldplaneeringu ideekorje kaardi logo