Selgunud on kaasava eelarve ettepanekud, mis lähevad rahvahääletusele

Ajavahemikul 17.–30. juuni 2019 viiakse läbi rahvaküsitlus, mille eesmärk on välja selgitada elanike arvamus Põlva valla kaasavasse eelarvesse esitatud ettepanekute elluviimiseks.

Küsitlus algab 17. juunil kell 8.00 ja lõpeb 30. juunil kell 20.00.

Küsitlus viiakse läbi elektrooniliselt. Arvamust saab avaldada VOLIS-e veebikeskkonnas või Põlva valla veebilehel. Küsitluses osalemiseks on vajalik end identifitseerida ID-kaardi või mobiil-ID-ga.

Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluses osalemise päeval vähemalt 16-aastasel elanikul, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Põlva vald. Iga küsitluses osaleja saab hääletada kuni kahe ettepaneku poolt.

Elanikud, kellel ei ole arvuti kasutamise võimalust saavad ID-kaardi olemasolul hääletada vallavalitsuses (Keldrikaela tee 2 ja Kesk 15, E–R 8–12.00 ja 13–16.00), pöördudes teabespetsialisti poole. Samuti peab hääletaja teadma oma ID-kaardi PIN1 ja PIN2.

Elanike küsitlusel osaleb seitse ettepanekut:

  1. Laste mänguväljak Vanakülas;
  2. Välijõusaal Põlva-Himmaste-Eoste kergliiklustee ääres;
  3. Lauatennise välilaud iga küla lauaks!;
  4. Jõulinnak ehk street workout park Põlva staadionile;
  5. Avalik mänguväljak Kauksi külla;
  6. MTÜ Põlvamaa koerteklubi treeningplats;
  7. Intsikurmu tiigi puhastamine.

Tutvu ettepanekutega.

Ellu viiakse enim hääli saanud ettepanekud 2019. aasta kaasava eelarve mahus, mis on 50 000 eurot. Ettepaneku elluviimist korraldab vallavalitsus koostöös ettepaneku esitajaga.