Uute lauluõpilaste vastuvõtt Põlva Muusikakoolis

Põlva Muusikakoolis toimub uute lauluõpilaste (alates 11. eluaastast) vastuvõtt
kolmapäeval, 5. juunil kell 15.00 – 16.30 lauluklassis (II korrusel).
Ette valmistada üks laul.

Põlva Muusikakool