Vallavolikogu pöördumine Põlva haigla sünnitusosakonna asjus

Põlva vallavolikogu saatis eile Riigikogu sotsiaalkomisjonile ja sotsiaalministrile pöördumise Põlva haigla sünnitusosakonna asjus sooviga, et leitaks Eesti riigi poolt täiendavaid võimalusi ja vahendeid sünnitusteenuse osutamiseks Põlva Haiglas.

Pöördumises märgitakse, et Põlva Haiglas sünnitusosakonna poolt pakutav teenus on Põlva perekesksele kogukonnale märgilise tähendusega ja vajalik ning selliseid regionaalpoliitiliselt elutähtsaid teenuseid ei tohi niisama lihtsalt lõpetada. Teenuse jätkamist toetab ka haiglate võrgustumise üks eesmärkidest – tagada maakondades kvaliteetse arstiabi kättesaadavus.

Põlva vallavolikogu väljendab pöördumises valmisolekut ka rahaliseks panustamiseks. Oluliseks peetakse sünnitusosakonna jätkamist vähemalt järgneval viiel aastal.

Pöördumise täistekst